Hoppa till huvudinnehåll

Hemdatorerna är inte mera bara lek

1985 ökade försäljningen av hemdatorer explosionsartat. Det är inte mera bara unga pojkar som spelar spel på datorerna. Men behöver alla en mikrodator? Och vad händer med gamla datorer när de går sönder? Aktualitetsmagasinet Regionalen tar itu med fenomenet adb.

Nio av tio av mikrodatorer såldes som leksaker 1980, men de nya mikrodatorerna som kom 1985 är inte bara för lek. Hemdatorns tekniska livslängd är 10 år, men den kommersiella livslängden är bara tre år.

För att alla skall kunna ta del av hemdatorerna bör de bli enklare, säger Grels Westman på PCI-data i Vasa. En dator ska vara lika enkel att använda som en telefon.Och så ska det finnas bra applikationer. Man ska t.ex. kunna göra bankärenden. Programförsäljningen är en minst lika hård business som hardware.

Filosof Thomas Wallgren menar att det ekonomiska tvånget är stort i Finland. Wallgren tror att folk i Finland är rädda att halka efter i utvecklingen. Så länge man håller fast vid den ekonomiska tillväxten och konkurrensen måste man hänga med i utvecklingssvängarna. Thomas Wallgren undrar om folk vet vad man ska ha hemdatorer till eller bara köper dem för att man måste ha dem. Man skall inte vara emot datorer av princip heller, man måste bara se motiven.

Tord Bergstedt tycker att datateknik är ett annat sätt att tänka. Det behövs omskolning för människorna. Och där bör man ta upp upp de svåra frågorna också, påpekar Helge Seip från Oslo. Man skall inte få en överklass "de som vet något om datorer", alla bör lära sig om datorerna.

Adb är inte ännu ett skolämne, påpekar redaktör Christine Köhler, men det skall bli det i den nya läroplanen. Det är bara två svenska högstadieskolor som har adb på undervisningen, Mattlidens skola i Esbo och högstadiet i Närpes. Regionalen besöker Närpes. Där har det nya tillvalsämnet blivit det mest populära.

Eleverna tycker adb-undervisning är roligt, viktigt och lättare än andra ämnen "bara man lär sig vilka knappar man skall trycka på". De tror inte att man kan få ett jobb i framtiden utan att kunna adb. Lärarna Frey Österberg och Carl-Johan Jansson håller med. Grundskolan skall erbjuda adb för det ligger i tiden.

Thomas Wallgren tycker det är synd att tiden för adbundervisingen tas från de skapande ämnen. Han menar att man borde utveckla olika delar av sin personlighet. Men kanske man kunde använda datorer också skapande.

Ett stort problem redan 1985 är vad som händer med allt datorskrot i och med det tekniska slöseriet. Datorernas livslängd blir allt kortare och det blir fler och fler apparater att skrota. IBM och Xerox skrotar sina datorer på Kuusakoski i Köklax, Esbo, men där får man inte filma. Varför det är hemligt förstår inte redaktörerna på Regionalen. Men i en skrotaffär i Helsingfors, Häkkisen Metalli, talar man med VD Toivo Häkkinen om allt skrot som uppstår.

Text: Ida Fellman

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.