Hoppa till huvudinnehåll

JO: Ensamma invandrarbarn har rätt till undervisning

Bild: Yle integration

Barn som ansöker om internationellt skydd ska få rätt till gratis grundläggande undervisning, framhåller biträdande JO Mija Sakslin. Det är fråga om barn som kommer utan vårdnadshavare till Finland.

Lagstiftningen bör revideras på den här punkten, anser Sakslin eftersom både grundlagen och konventionen om barns rättigheter förutsätter det.

Reformen nämns i den nuvarande regeringens program.
Sjundeå gjorde fel med asylsökande barn
Biträdande JO har prövat ärendet på eget initiativ. Under en inspektion 2010 hade grundläggande undervisning inte anordnats för barn som anlänt utan vårdnadshavare och inkvarterats i Sjundeå. Detta avvvek från praxis i andra kommuner.

Kommunen sade först att den inte hade lagstadgad skyldighet att anordna undervisning men ändrade sig senare och barnen har från och med hösten 2011 fått undervisning.

Biträdande JO framhåller också att det är viktigt att de ensamma barnen ska ha tillgång till barnskyddstjänster. Sakslin vill att inrikes- och social- och hälsovårdsministeriet ska hjälpa kommunerna med barnskyddet.

Sakslin har bett ministerierna meddela om hennes förslag föranleder åtgärder. Deadline är april i år.

(Av Eva Lamppu)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland