Hoppa till huvudinnehåll

Östersundom blir småhusområde med grön prägel

Bild: Yle byggplaner

De involverade kommunernas gemensamma alternativ till planutkast för Östersundom är färdigt. Beslutsfattarna i Sibbo, Vanda och Helsingfors kommer att få ta ställning till ett förslag med fem metrostationer och tonvikt på naturen.
Fem alternativ kommer att läggas fram, där alternativ A motsvarar det ursprungliga planeutkastet med sex metrostationer - en av dem i Sibbo.
Alternativ B är en utveckling av alternativ A men med färre metrostationer samt en annan spårväg. Också områden för företag och kommunala funktioner har utökats. I den här versionen betonas naturen och bevarandet av kulturlandskapen. Granö ska bli lättillgängligt friluftsområde genom en broförbindelse till kusten. Det här ska lätta trycket på Natura-områdena.

Alternativ C är ett alternativ på naturens villkor - ett "skuggalternativ" utarbetat av naturorganisationer. Utgångspunkten är ett stort obebyggt område. Grönområdena är två och en halv gånger fler än i de andra alternativen.

Alternativ D motsvarar en trädgårdsstad med spårtrafik. Bebyggelsen i de västra delarna är mera enhetliga och från Sibbo storskog leder en bred ekokorridor mot kusten.

Alternativ E inbegriper Helsingfors stads östligaste pendeltågsstation. Bebyggelsen är fokuserad till nordost och till närheten av järnvägsstationen. Vid stränderna skulle bebyggelsen vara sparsam.

Behandlingen av planeutkastet inleds av Östersundom-kommissionen den 9 februari. Planläggningssektionen i Sibbo behandlar alternativen till planeutkast vid sitt möte den 29 februari. Också kommunstyrelsen ska ta ställning till alternativen.


(Av Stefan Härus)

Läs också