Hoppa till huvudinnehåll

Mindre ersättningar för läkemedel planeras

Läkemedelsförpackningar.
Läkemedelsförpackningar. Bild: Yle/Peter Petrelius humlegårdens apotek

Priset på läkemedel sänks och patienternas betalningsandelar höjs, föreslår en arbetsgrupp.

Grundersättningen för ordinerade läkemedel som sjukförsäkringen betalar är nu 42 procent av medicinens pris. Arbetsgruppen föreslår att ersättningen sänks till 35 procent.

Om patienten är berättigad till specialersättning är ersättningen nu 72 procent eller 100 procent av läkemedlets pris. Arbetsgruppen föreslår att den högre nivån bibehålls men att den lägre sänks till 65 procent.

Priset på mediciner sänks?

För att kompensera de mindre ersättningarna föreslår arbetsgruppen att partipriserna för läkemedel sänks med 5 procent.

Arbetsgruppen har önskat värna om de patienter som använder mycket medicin. Självriskandelen för läkemedelskostnader har ett årligt tak på cirka 700 euro. Arbetsgruppen föreslår att självriskandelen sänks med omkring 50 euro.

Enligt regeringsprogrammet ska statens kostnader för läkemedelsersättningar minskas med 113 miljoner euro per år och målet ska nås redan nästa år.

(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes