Hoppa till huvudinnehåll

Skydd för värmepump

Arbetsbeskrivning till skydd för värmepump

Det viktigaste är att skydda pumpen för snö som kan rasa rakt ner på den. En värmepump drar in luft bakifrån och blåser ut samma mängd 3 - 4 grader nerkyld luft från framsidan. Det är viktigt att pumpen har tillgång till ny luft och att man inte stoppar upp den luft som kommer ut. Man vill inte heller att den nerkylda luften skall cirkulera tillbaka in i pumpen.

Värmepumpen förvandlar också fukten som finns i den nya luften till energi, m a o bygg inte för täta skydd. En värmepump skall också servas med jämna mellanrum och man skall därför kunna ta bort skyddet på ett relativt smidigt sätt.

Min åsikt är att man inte funderat färdigt på värmepumparnas utseende och att det där finns mycket att utveckla och göra. Tills vi börjar se snygga välintegrerade värmepumpar får vi försöka göra något åt saken själva. Den är ju ändå en ganska långvarig detalj på fasaden. Här är mitt bidrag.

- Jim -

Ritningen till skyddet för värmepumpen hittar du här.

Material (OBS! Måtten är gjorda för värmepumpen på Strömsö. Du måste kanske justera måtten för någon annan typ av pump).

Takplåt. (Ett lätt (vikt)material) 680 mm lång x 960 mm bred valsad. Med en 50 mm bred vikning uppe och en 45 mm bred vikning i plåtens nedre kant. Takplåt köper man te x från en plåtslagare.

Skyddets plåt. 620 mm hög och 1840 mm bred, bockad enligt ritningen.

Bockade lister. Antingen 2 st bockade lister (2 st 20 mm höga kanter och 20 mm djup botten) eller reservera litet mer material av plåten och låt bocka en stöd kant för att plåten skall bli stadigare och inte så svajig.

Fanerskivor. 3 st 18 mm tjocka kryssfanerskivor med ett mått på 440 mm x 430 mm

Trälister.

- 9 st 18 mm tjocka 45 mm breda och 440 mm långa trälister.
- 1st 18 mm tjock, 100 mm bred och 960 mm lång
- 1st 18 mm tjock, 50 mm bred och 960 mm lång
- 1 st 18 mm tjock, 45 mm bred och 960 mm lång

Poppnitar.
Skruvar.
Målfärg.

Arbetsmoment:
1) Det är svårt att själv få takplåt bockad om man inte har plåtbockningsverktyg. Beställ plåten färdigbockad och valsad.

2) Såga ett runt hål på framsidan av skyddet så att luften kan blåsa fritt bort från pumpen. Såga också upp 10 cm breda hål på sidorna längst bak så att pumpen kan få in luft bakifrån.

3) Poppnita fast stödlisten i plåt i övre och nedre kant (insidan) av skyddet för att göra det stabilt.
4) Såga till listerna som skall komma ovanpå hålet. Ta ur halft till halft på tre ställen på alla lister, montera ihop och måla med någon pigg färg.
5) Såga till tre fanerstöd för taket, se ritning.
6) Såga till 18 mm tjocka lister, en 45 mm en 50 mm och en 100 mm bred.
7) Såga ur ett 100 mm 18 mm djupt spår bak på alla fanerstöd.
8) Skruva fast listerna på sina ställen, se ritning.

 class=


9) Måla skyddet. Det blir fint när man målar med pensel, då syns penseldrag och den jämna plåten blir mer levande.

10) Skruva fast takplåten på takstödet.

11) Måla.
Montera fast taket på träfasaden genom att skruva i den 100 mm breda listen. Andra väggmaterial måste monteringen ske på något annat liknande sätt. Taket får monteras ordentligt för det behöver ju inte tas bort vid service av pumpen. Skjut skyddet in under taket en bit och skruva fast i väggen.

Nyligen publicerat - Hobby och hantverk