Hoppa till huvudinnehåll

Glaukom (grönstarr)

ögats anatomi
ögats anatomi Bild: YLE/Miiku Lehtelä ögats anatomi

Glaukom är en sjukdom som skadar nervfibrerna i ögonbotten och som obehandlad kan leda till en betydande synnedsättning. I början av ger sjukdomen inga symptom, utan kan bara hittas vid en undersökning gjord av en ögonläkare. I 40-årsåldern borde alla låta kontrollera sina ögon.

Varför får man glaukom?

Glaukom kallas ibland för grönstarr eller ögontryckssjukdom. I ca hälften av fallen är trycket i ögat förhöjt , till följd av att balansen mellan
produktionen av kammarvärska och avflödet av vätskan har rubbats. Man tror
att det förhöjda trycket skadar nerven och stör dess blodcirkulation och
ämnesomsättning.

Ca hälften av glaukompatienterna har dock ett normalt (10-21 mmHg) ögontryck och nervfibrerna förtvinar trots det. Ett förhöjt ögontryck förorsakar heller inte alltid en skada på synnerven, även om ett ökat tryck alltid är en riskfaktor för att utveckla glaukom.

Risken för glaukom ökar med stigande ålder.

Närsynta personer får oftare glaukom än andra.

Det finns en ärftlig predisposition för sjukdomen.

Ifall man har glaukom i släkten lönar det sig att låta undersöka sina ögon i 40-årsåldern och därefter gå på kontroll med fem års mellanrum. Efter att man har fyllt 60 borde kontrollerna ske vart tredje år.

Symptom

Glaukom är en lömsk sjukdom eftersom den i början inte ger några symptom alls.

De första symptomen kan vara bortfall eller suddiga fläckar i synfältet. Områdena med synbortfall blir större ju längre sjukdomen framskrider och synfältet krymper ihop mot mitten. Vid långt gången glaukom har patienten bara kvar ett tunnelseende.

Se hur världen kan se ut under olika stadier av glaukom.

Akut glaukom

Akut glaukom är ett tillstånd där trycket i ögat stiger plötsligt och dramatiskt, pga. att regnbågshinnan helt täpper till kammarvinkeln och utflödet av kammarvätska avstannar.
Akut glaukom kan leda till en allvarlig synnedsättning, ifall det inte behandlas snabbt.
Symptom vid akut glaukom är värk i ögat (i sällsynta fall ögonen), svår huvudvärk, uppkastningar och synnedsättning i det sjuka ögat. Ljuspunkter kan ibland få en ljusring omkring sig (s.k. halofenomen). Det sjuka ögat är ofta kraftigt rodnat och pupillen är större än normalt.
Får man ovannämnda symptom ska man omedelbart till läkare. Trycket sänks med trycksänkande medicin och genom att göra ett hål på regnbågshinnan med laser hindrar man regnbågshinnan att täppa till kammarvinkeln.


Diagnos

Eftersom glaukom kan uppkomma också i ögon med normalt tryck räcker det inte med att kontrollera trycket.

För att diagnostisera glaukom undersöker ögonläkaren ögontrycket, synnerven, synfältet och kammarvinkeln (området mellan hornhinnan och regnbågshinnan, där kammarvätska passerar ut ur ögat).

Om man upptäcker glaukom görs täta kontroller av synfältet och synnerven under de två första åren, för att fastställa hur snabbt sjukdomen framskrider. Om sjukdomen utvecklas snabbt måste behandlingen vara mera aggressiv och uppföljningsfrekvensen tätare.

Behandling

Behandlingen vid glaukom går ut på att sänka ögontrycket, också hos de patienter som har ett normalt tryck.

Den vanliga är att man börjar behandlingen med trycksänkande ögondroppar, av vilka det finns ett flertal olika. Ofta börjar man med en typs droppar och kan vid behov kombinera olika droppar.

Dropparna kan, speciellt i början, irritera ögonen och kännas jobbiga att använda. Det är dock väldigt viktigt att man fortsätter att använda dem enligt de direktiv man har fått. Trots att man kanske inte märker några symptom av sin sjukdom framskrider den om trycket inte sänks. De skador som uppstår på synnerven blir bestående.

Om man inte får kontroll på ögontrycket med endast droppar, kan man göra en laserbehandling av kammarvinkeln och på så sätt sänka trycket. Ibland kan man välja att börja direkt med laserbehandling, istället för droppar.

Om sjukdomen framskrider eller trycket är för högt, trots droppar och laserbehandling, kan man göra en operation, där man förbättrar vätskeutflödet och sänker trycket. Operationer innebär dock också risker för komplikationer och därför opererar man bara de svåraste fallen.

Videoklippet härunder visar insättning av en Baerveldts tub för att sänka ögontrycket på en glaukompatient.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Webbdoktorn