Hoppa till huvudinnehåll

Mobbad och utfryst på jobbet

Mobbning bland barn är kanske det som oftast förknippas med mobbning. Men mobbningen upphör inte i vuxenålder. För vissa personer kan varje dag på arbetsplatsen vara en plåga.

Mobbning bland vuxna involverar sällan våld eller hot om våld, däremot ofta exkludering från sociala sammanhang. Subtila påhopp, falska anklagelser och ryktesspridning är några metoder som mobbare använder sig av.

I arbetslivet sker mobbningen oftast under ytan, säger arbetsplatspsykolog Sabina Brunou. Genom negativa handlingar, utfrysning, blickar, gester, suckar på möten.

Kommunikation i ett tillräckligt tidigt skede är det enda som kan hjälpa. Om chefen mobbar kan det vara svårt, då är det arbetarskyddet och företagshälsovården som måste hjälpa om inte kollegerna ställer upp.

Gillis Herlitx tycker att vi bör rikta uppmärksamheten ännu mera mot vuxenmobbningen. Människans djupaste rädsla är att inte få vara med. Att frysa ut och inte ens tala med sina arbetstagare är en fruktansvärd form av mobbning.

Vad driver vuxna personer att till göra detta? Är det fråga om att inte känna gemenskap?

På möten vågar inte människorna säga till. Den enda som säger till ses som bråkstake. Likhetstecken sätts mellan lojalitet och lydighet. Man gör offret till sin egen bödel. Det är svårt att efteråt rätta till mobbningen. Man behöver avtal och överenskommelser. En arbetstagare behöver inte vara lojal med chefen, man bör inte tala illa om varandra och n som säger till skall inte bestraffas.

Sexuell diskriminering, och ibland även sexuella trakasserier, är också en form av mobbning bland vuxna.

I Relationskliniken på FST diskuterade och improviserade man fram olika psykologiska situationer. Där tas upp både arbetsplatsmobbning och sexuellt trakasseri på ett allvarligt, men också humoristiskt sätt.

I Gogo talar Eva Nummelin och Jesse Kamras om mobb på jobb. De funderar om mobbningen beror på organisatoriska missförhållanden, maktmissbruk, och dåligt ledarskap. Det kanske saknas en gemenskap på arbetsplatsen

Vi får vi följa med en workshop där personal på barnkliniken reder ut. Psykolog Ben Furman är optimistisk och menar att mycket handlar om missförstånd, eller som han säger i 99 % av fallen är det fråga om missförstånd. Folk kränker varandra, inte mobbar. Vi måste lära oss färdigheter så att vi kan jobba med alla sorters personligheter.

Varför är mobbning vanligare i den kommunala sektorn? Tv-nytt funderar på detta.

I Spotlight diskuteras mobbning mellan lärare och elever.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.