Hoppa till huvudinnehåll

Koncentrationssvårigheter ett bekymmer också på eftis

Bild: YLE/Mikael Kokkola skola

Inte bara inom skolorna, utan också inom eftisverksamheten finns det ett behov av fortbildning i hur man stöder barn med koncentrationssvårigheter som t.ex. ADHD.

Terese Gröhn jobbar på eftis i Malms skola, där det finns flera barn som behöver extra stöd för att kunna fungera tillsammans i gruppen. Förslag på hur man ska bemöta barn med koncentrationssvårigheter, men också deras föräldrar, är något som hon själv inte fått i sin utbildning. Därför är det viktigt med fortbildning inom området. Dessutom får man värdefull bekräftelse på att man redan gör många saker rätt.

Barnen kan ha inlärningssvårigheter, svårt att sitta stilla, eller svårt att umgås med andra barn, vilket i längden kan skada deras skolgång och mentala hälsa.

Annina Jansson vid Finlandssvenskt specialpedagoiskt resurscentrum SPERES har lång erfarenhet av att jobba med ADHD-barn. Hon säger att alla vuxna i barnens omgivning är i nyckelposition för att stöda barnen då stökiga situationer uppstår i vardagen.

Ju bättre stöd barnen får i sin vardag, desto bättre förutsättningar har de att utvecklas i samma takt som andra barn.


(Av Nicke Packalen)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland