Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen vill flytta Brändö

Bild: Yle Victoria Wirén brändö metrostation

Stadsstyrelsen i Helsingfors ser inget problem med att Östersundombor som går i Brändö gymnasium måste korsa flera zongränser på väg till skolan.

Det här framgår i stadsstyrelsen utlåtande om biljettsystemet som behandlades i går. Enligt stadsstyrelsen borde Brändö höra till zon A och inte zon B som Helsingforsregionens trafik föreslår.

Stadsstyrelsen anser att avståndet till centrum är lika långt från Brändö som från Drumsö och Drumsö hör till zon A.

Enligt Helsingforsregionens trafik borde Brändö höra till B-zonen eftersom många svenskspråkiga Östersundombor kan tänkas gå i gymnasiet på Brändö och skolresan skulle bli oskäligt dyr om skoleleverna samtidigt vore tvungna att korsa flera zongränser. Östersundom hör till zon C.

Men stadsstyrelsen anser inte det här vara ett problem utan konstaterar att de svenskspråkiga gymnasieeleverna är en så liten användargrupp och att HRT:s motivering är "svag".

(Av Christoffer Gröhn)

Läs också