Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsvägen kan stå Borgå stad dyrt

Finansieringen av Skärgårdsvägen i Borgå ser ut att falla helt och hållet på staden.

Men Nylands närings-, trafik och miljöcentral har inga som helst möjligheter
att finansiera vägen inom fem år säger enhetschef Mirja Noukka i NTM-centralen.Det ser inte bättre ut efter 2016. NTM-centralen får ett anslag på 3-4 miljoner euro årligen. Det räcker bara till för att bygga lättrafikleder och till mindre vägförbättringar med tanke på trafiksäkerheten. Mirja Noukka
hyser inga förhoppningar om större anslag inom överskådlig tid.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen i Borgå talar för en finansieringsmodell typ Sköldvikvägen, dvs. att Borgå stad först skulle bekosta vägen och senare få pengar av staten.
Enhetschef Mirja Noukka tvivlar på modellen. NTM-centralen
har inte rätt att ingå låneavtal. Det är en fråga för riksdagen,
lånefinansiering tillämpas för större vägprojekt än Skärgårdsvägen.

Skärgårdsvägen beräknas kosta ca 7 miljoner euro


(Av Eivor Lindholm)

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland