Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna backar: Barnbyns placering ska ännu ses över

Barnbyns placering behöver ytterligare utredas. Det anser Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp som vill att det ordnas en aftonskola för alla dem som hittills varit inblandade i planerandet av det nya daghemmet i Kimito, innan fullmäktige slutligen tar ställning till placeringen.

Kimitoöns kommunstyrelse fattade nyligen beslut om att daghemmet byggs intill Amosparkens skola. Det här trots att daghemspersonal, lärare och representanter för fritidssektorn motsatt sig den aktuella placeringen.

En arbetsgrupp bestående av bland annat daghems – och skolpersonal har föreslagit att Barnbyn byggs i Norrbacka. Men i kommunstyrelsen understöddes det alternativet bara av ordförande Mårten Nurmio (Sfp) medan alla andra, inklusive Sfp:s representanter, röstade för Amosparken.

Enlig fullmäktigegruppens ordförande, Annalena Sjöblom, handlar byggandet av det nya daghemmet om ett så stort projekt att man inte har råd att förbigå dem som de facto ska jobba i huset eller som på andra sätt berörs av bygget. Därför bör alla inblandade ännu gå igenom alternativen.

Enligt Sjöblom kan det hända att man borde se närmare på alternativet ”Amosparken – men längre bort från skolan”.

Av Monica Forssell

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland