Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsstyrelsen: Ja till tre kommunindelningar

Mindre kommuner säger blankt nej Bild: Yle kommuner

I dag var sista dagen att ge utlåtanden om kommunreformen till finansministeriet. En enig landskapsstyrelse säger "ja" till tre kommunindelningsutredningar i Österbotten - men med vissa förbehåll.

I Österbotten är man mer positiv till utredningar än i andra landskap, säger landskapsdirektör Olav Jern.

- Man tycker att det är bättre att vara med och utreda. Då vet man vilka alternativ som finns.

Man hade ändå några villkor för utredningarna.

- Bland annat att alla kommuner ska vara med i utredningarna, att man beaktar den svenskspråkiga kulturautonomin, som till exempel Wasa Teater och att en egen modell med landskapsförvaltning utreds, säger Jern.

Mindre kommuner säger nej

Generellt sett kan man säga att de större städerna vill ha statliga fusionsutredningar, medan mindre kommuner säger blankt nej. Några undantag finns.

I Korsholm sade man på torsdagen ja till en utredare som ser på landskapet som en helhet. Det betyder att det troligen kommer att bli någon form av kommunutredning för hela Österbotten. Också Larsmo sa ja till en utredning. Man betonar sin självständighet, men efter två omröstningar kunde fullmäktige enas om formuleringen att man kan göra en utredning tillsammans med övriga kommuner i Jakobstadsregionen.

I Kronoby, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Malax, Korsnäs, Närpes och Kaskö sa man nej till en sådan utredning. I Kristinestad ansåg man att en utredning om servicestrukturen ska göras för Sydösterbotten och eventuellt också med Vasaregionen. Men då gäller det endast service, inte kommungränser.

I Kronoby var man enig om att man skulle fortsätta som en självständig kommun, men det som splittrade fullmäktige var om man var beredd att delta i en statlig fusionsutredning. I omröstningen föll rösterna 16 mot 11, vilket betyder att det inte blir någon utredning.

Också i Pedersöre vill man förbli en självständig kommun. Det kom man fram till efter en lång diskussion. Liksom i Kronoby röstade man om man vill ha en statlig fusionsutredning: rösterna föll 19 mot 16 till nej-sidans favör.

Vöråfullmäktige sade nej till både en kommunsammanslagning och till en utredning av en sammanslagning. Alla ledamöter var överens om att säga nej, men det kom några motförslag till själva utlåtandetexten. Därför blev det en del diskussion och två omröstningar innan utlåtandet om kommunreformen kunde klappas igenom.

I Närpes är det också klart att det blir nej i svaret till Finansministeriet. Fullmäktige beslöt att följa styrelsens linje och anser att samarbete med grannkommunerna räcker. Någon kommunfusion vill man inte höra talas om.

I Kaskö blev det också omröstning. Fullmäktige kom till sist fram till att man motsätter sig utredningar och sammanslagningar. Jakobstad står fast vid att man gärna vill ha en kommunfusion, men man strök delen om att partiella fusioner med grannkommunerna skulle vara en möjlighet.

I Vasa säger man ja till en utredning med andra kommuner. I Karleby säger man endast ja till en utredning med Kronoby - om Kronoby vill, vilket Kronoby inte vill.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten