Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals ton östnyländsk blandfisk blir människoföda i Lettland

Ännu ligger isen på Lovisaviken men snart kör vårfisket igång på allvar lovisaviken

Ännu i vår inleds ett reduceringsfiske i den östnyländska skärgården. Tanken är att övergödningen av våra vatten minskar i och med att stora mängder mindre värdefull fisk, mört och braxen till exempel, tas bort. Fisken exporteras till Lettland där den förädlas till människoföda. Två mottagningsstationer för fisken inrättas utanför Lovisa och två utanför Borgå.

Grundidén är alltså att förbättra vattenkvaliteten i skärgården genom att avlägsna stora mängder fisk och genom att den förädlas till människoföda i Lettland slår man så att säga två flugor i en smäll.

Projektet finansieras med statligt miljövårdsstöd och kör igång nu i vår. Främst handlar det om ryssjefiske och om sådana fiskarter som inte i nämnvärd grad används som matfisk hos oss, braxen och olika mörtfiskar. Fisken exporteras till Lettland, där den sorteras och vidareförädlas.

Mikael Lindholm, yrkesfiskare i Strömfors skärgård, räknar med att komma igång ännu i vår. I hans fiskehamn står redan de första transportkärlen redo. Totalt rör det sig om stora mängder fisk, 100-tals ton från de östnyländska vattnen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland