Hoppa till huvudinnehåll

Avstannad vindkraftsdiskussion kan få ny fart

Nu ska byggandet av vindkraftverk få ny fart. Enligt den rapport som utredningsman Lauri Tarasti presenterade förra veckan ska byråkratin kring byggandet av vindkraftverk minska.

Rapporten efterlyser också klara regler för hur kraftbolagen ska ersätta markägarna. Det är en detalj som hittills gjort det svårt för kraftbolaget EPV och de österbottniska markägarna att komma överrens om var de framtida vindmöllorna ska byggas.

Markägarna vill fortfarande att alla som finns inom kraftverkens vindupptagningsområde ska få ersättning, inte endast de vars mark möllorna byggs på.
- Utgående från de stora vindkraftsverken som planeras i dag är det en radie på 500 meter, säger markägarnas talesman Tomas Långgård.

På EPV Vindkraft välkomnar man Tarastirapporten. Enligt bolagets vd Frans Liski beror problemen med arrendet åt markägarna bland annat på oklara regler.
- Frågan borde lösas på bred front, samma spelregler ska gälla hela landet.

"Vi är beredda att glömma"

EPV och markägarna har inte talat med varandra på flera månader. Tarastirapporten kan eventuellt öppna upp diskussionerna igen.
- Vi är beredda att gå vidare och glömma det som varit, men det betyder att vi måste se något konkret från deras sida. Det har vi inte sett hittills, säger Långgård.

Från bolagets sida är man också beredd att återuppta diskussionen.
- Det är inte frågan om en helomvändning. Ibland tar förhandlingar länge, säger Liski.

Mischa Hietanen

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten