Hoppa till huvudinnehåll

"Kostnader för bättre städning går ut över undervisningen"

Bild: Yle/Christa Mäkinen malms skola

Städningen i skolorna i Pargas kan bli bättre, men det kostar pengar. Det är inte möjligt att få tilläggsfinansiering från andra områden, utan pengarna måste tas från skolverksamheten, säger stadsdirektör Folke Öhman.

- Det går ut över undervisningen, gruppstorlekar och liknande. Man kan få bättre kvalitet på städningen både genom att staden själv sköter den och genom att man beställer den från ett privat företag men det är klart att det kostar mera.

Kritiken mot företaget Sodexo, som ansvarar för städningen i bland annat Malms skola och Sarlinska skolan, har varit mördande på sistone. I måndags beslöt stadsstyrelsen i Pargas att företaget får tid på sig till slutet av maj att göra bättring.

Öhman medger inte att staden skulle vara i händerna på privata städföretag, utan makt att ingripa om företagen sköter sitt jobb dåligt. Orsaken till att Sodexo fick en och en halv månad på sig att göra bättring är att staden på så sätt får mera tid att hitta en ersättande lösning.
- Vi har tydliga kriterier för vad de ska åstadkomma i städningen. Vi har konstaterat att de inte uppfyller det som vi har kommit överens om i avtalet och då kan man säga upp det.
- Det handlar om stora firmor med egna rekryteringsavdelningar som faktiskt försöker få tag i personal. Samma problem skulle staden ha - inte har vi heller ett överutbud av städare. Det skulle inte vara lättare för staden att sköta den här verksamheten än för en firma, säger Öhman.

Enligt stadsdirektören är ett av de största problemen just att rekrytera personal - det är helt enkelt svårt att hitta människor som både är villiga och kan utföra ett bra städjobb.

Två gånger i rad har Pargas valt den billigaste offerten och resultatet har varit att man anställt ett företag som skött städningen dåligt.

Öhman medger att Sodexos offert, med facit på hand, var orealistiskt låg, och staden måste ta lärdom av detta inför följande offertrunda.
- Vi borde ha haft mekanismer för att välja någon som var dyrare och som vi skulle ha trott på mera. Offerterna rörde sig mellan 480.000 och 700.000 euro. Men vi har inga garantier för att företaget med den dyraste offerten skulle ha skött arbetet bättre. De har samma problem med rekryteringen.
- Men det är uppenbart att man måste satsa mera.

Öhman säger att det är viktigt att betona kvaliteten när man bestämmer hur och av vem städningen av stadens fastigheter ska skötas i framtiden, men igen en gång landar han i kostnadsfrågan.
- Om vi bygger in straffklausuler och bötesklausuler och så vidare så slår firmorna ut det direkt på priserna och då får vi betydligt dyrare offerter.
- Det är en bedömning som vi tvingas göra som beställare. Om vi vill ha säkerhet i kvaliteten så kostar det betydligt mera, påpekar Öhman.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland