Hoppa till huvudinnehåll

Gifter i vattnet skrämmer inte fiskare

Fiskare Kai Ilves är inte orolig. Bild: YLE/Albert Häggblom kai ilves

Fiskarna i Helsingforsvattnen i relativt gott skick. Dock finns det ställen där fiskarna samlar på sej större mängder gifter än på andra ställen. Ett giftigt ställe är Ganmmelstadsviken som länge varit ett populärt fiskeställe.

- I Gammelstadsviken har Abborrarna och Gäddorna tio gånger högre halter av ytbehandlingsämnen så som organiska tennföreningar och perfluorerade PFC-föreningar, säger Anja Hallikainen, forskningsprofessor på livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Om man fiskar i yttre skärgården och håller sig undan hamnområden så är fisken i lika bra skick som i Östersjön överlag. Hallikainen påminner dock om att halterna av de giftiga ämnena dioxin och PCB i lax- och forellfiskar i Finland genomgående överstiger EU rekomendationerna, men att Finland har fått undantagslov att sälja fisken inom landet. Den stora strömmingen drar också lätt till sig gifter.

Evira rekommenderar att strömming, lax och gädda som fångats i Östersjön inte skall ätas oftare än högst en eller två gånger i månaden.

Yrkesfiskare Kai Ilves, som varit verksam fiskare i Nordsjö i aderton år, berättar att gifthalterna är relativa. Han har just kommit iland med 95 kilogram fisk som gått åt som smör i solen.

- Själv äter jag fisk varje dag. Det är viktigt att man äter olika sorters fisk, säger Ilves.

Han menar att det helt klart finns andra saker som är giftigare i matväg än den lokala fisken. Eviras giftrekommendationer skrämmer inte honom från att fiska, sälja och äta fisk. Kunder finns till den grad att fisken inte räcker till berättar han. Han håller också med om att Gammelstadsviken inte är ett bra ställe ifall man vill ha giftfri fisk.

- Gifterna är nog inget problem, däremot är övergödningen av Finska viken nog ett problem, säger Ilves.

Reporter: Albert Häggblom

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen