Hoppa till huvudinnehåll

Nya bestämmelser hotar BB i Jakobstad

Den nya förordningen om BB kommer på utlåtanderunda kanske redan före sommaren. I och med den nya förordningen skärps kraven på bemanning och jourverksamhet. Av 31 sjukhus med BB i Finland är det bara 20 som uppfyller de nya kraven - på bland annat dygnet runt-jour på sjukhusen.

Läkarförbundet anser att man för att upprätthålla dygnet runt-jour på BB behöver mellan 10 och 12 gynekologer.
- Sannolikt klarar man sig bra med åtta, men sex gynekologer är nog absolut minimum, säger medicinalrådet Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet.
I praktiken betyder det att då bor en läkare en vecka per månad på sjukhuset.

- Det här betyder inte att loppet är kört för Jakobstads BB, säger Keistinen.
Borgå och Lojo har befunnit sig i liknande situation, men har ökat bemanningen för att klara de nya kraven.

- Det är ändå viktigt att diskutera om man prioriterar rätt. Det är kanske inte lönt att satsa så mycket på förlossningarna om det är ont om personal och få förlossningar, säger Keistinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten