Hoppa till huvudinnehåll

Museiverket beviljade restaureringsbidrag

Museiverket har beviljat bidrag för restaurering och renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sammanlagt 196 objekt beviljades bidrag. Den sammanlagda bidragssumman uppgår till 1 700 000 euro.

Bland objekten finns olika sorters byggnader, allt från torparbyggnader till herrgårdar.

Museiverket mottog sammanlagt 455 bidragsansökningar.

Beviljade bidrag

Läs också