Hoppa till huvudinnehåll

Många är för skolnätsreformen

Ett stort gymnasium grundas vid Tölö torg tölö gymnasium Bild: YLE/Fred Wilén kultur,mell,sandels,skola,tölö,tölö gymnasium,tölö torg

På 10 dagar har närmare 650 sagt sin åsikt i Yle Huvudstadsregionens webbenkät om skolnätsreformen.
Av de här anser majoriteten att rätt beslut har fattats.

Svenska normallyceum och Tölö Gymnasium slås ihop till ett stort gymasium som ska ligga vid Tölö torg.
Ett stort högstadium för klasserna 7-9 bildas och kommer att finnas i Norsens nuvarande utrymmen.
Sjätteklassisterna flyttas inte från lågstadiet till högstadiet.
Så här beslöt utbildningsnämdens svenska sektion på sitt möte den 10.5

Under tio dagar har 634 personer svarat på Radio Vega Huvudstadsregionens webbenkät om skolnätsreformen.
Av de här nästan sexhundrafemtio personerna tycker de flesta,
62% att beslutet var bra
29% anser att beslutet borde rivas upp
9% tycker att det är bra att sexorna inte flyttar.

Man kan bara rösta en gång per IP adress.

Då södra distriktet och Tölö skoldistrikt slås ihop bildar man ett stort högstadium vid Unionsgatan. Gymnasiet Svenska normallyceum flyttar i sin tur ihop med Tölö gymnasium och bildar en enhet med 400 elever vid Tölö torg. Helsingfors två andra gymnasier Lärkan och Brändö ska växa så att också de har kring 400 elever var. Till skillnad från tidigare planer ska sjätteklassisterna i det södra distriktet inte flytta från lågstadiet till högstadiet.

Musikspecialiseringsklasserna ska i framtiden ligga vid Åshöjdens grundskola och Munksnäs högstadium fär flera elever då Zachris Topeliusskolans elever fortsätter där.

Utbildningsnämndens svenska sektion debatterade skolnätsförslaget i mera än två timmar innan beslutet fattades. VF:s Martina Reuter, SFP:s Benjamin Ellenberg och De Grönas Frida Westerback ville återremittera ärendet för att få en ny beredning, men de var i minoritet.

- Det är ett bra beslut därför att högstadierna förstärks och gymnasierna förstärks, säger sektionens ordförande Bernt Nordman (Gröna) efter mötet.

På föräldrahåll har skolnätsplanerna väckt stor förargelse och speciellt planerna på att inkludera sjätteklassisterna i högstadiet fick många att se rött.

- Sektionen beslöt att inte i det här skedet flytta om sjätteklassisterna, men det är ändå en fråga som man kommer att återkomma till senare när dammet har lagt sig, säger Nordman.

Kommentarer

Inlagt av

I en facebookgrupp påstås det att det här röstningsresultatet - dvs att så många tycker att beslutet var bra - beror på att man kan rösta många gånger (och att man på UBV sitter och röstar för fullt). Kan man rösta många gånger?

Inlagt av

Klart att UBV röstar många gånger, men de på FB gruppen gör det inte fast de kom på det?

Inlagt av

Håller med om att svarsalternativen är rätt konstiga. Man frågar klart och tydligt om läsarna de anser att det är bra att sexorna fortsätter i lågstadiet eller inte (jfr. rubriken).

Om någon klagade på att namninsamlingen var lummig och gick oss misstolka, så ger nog den här enkäten nog inte heller värst mycket kött på benen för dem som eventuellt inbillar sig att den "tysta majoriteten" skulle vara för det usla jobb UBV och sektinonen gjort.

Klart att sexorna inte hör hemma i högstadiet (åtminstone inte pga. av den dåliga ledningen självförvållande utrymmesproblemen), men det justifierar inte ett undermåligt och pretentiöst förberedande av en eventuell ödesfråga vad gäller den svenska grundutbildningen i H:fors.

Inlagt av

Att skolkartan då och då måste revideras hänger ihop med att omvärlden, eleverna, lärarna förändras. Inget lågstadium stängs, samtidigt är det viktigt att skolorna attraherar lärare och att man har tillräckligt med undervisning att erbjuda eleverna. Det gagnar eleverna att de får en god tillgång till kurser i konstämnen, naturvetenskap och realämnen i det nya gymnasiet i Tölö. Det gagnar också eleverna att det kommer att finnas fler tjänster (inte undervisningstimmar) i det nya högstadiet.

 • Genvägen kan bli nytt centrum i Ekenäs

  KMK Invest tror Genvägen blir genomfartsled.

  Genvägen kan bli en ny genomfartsled i Ekenäs och hela området ett nytt handelscentrum. De visionerna har Kjell Danielsson från KMK Invest som äger Centro och Sporrong. Nu köper Danielsson en tomt som han vill ändra till affärsområde.

 • WFA - fotboll i hembyn så länge som möjligt

  Samarbetsprojekt ska stärka fotbollen i Vasaregionen.

  Sedan förra hösten har sex fotbollsföreningar i Vasatrakten samarbetat inom Wasa Fotboll Akademi. Syftet är att utveckla föreningarnas juniorverksamhet så att spelarna kan fortsätta i hembyn så länge som möjligt. På sikt hoppas man på fler juniorlandslagsspelare från trakten.

 • Allt fler asylsökande tar livet av sig

  Ett nej - eller utdragen väntan - kan bli för mycket.

  Det blir allt vanligare att asylsökande vid flyktingförläggningarna i Finland tar livet av sig. Det är föreningen för Mental Hälsa i Finland som slår larm om saken.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen