Hoppa till huvudinnehåll

Förening efterlyser helhetsplanering vid åstranden i Borgå

Trähus och båtar på Västra åstranden i Borgå
De bägge åstranderna i Borgå borde planeras tillika Trähus och båtar på Västra åstranden i Borgå Bild: YLE/Stefan Härus träshusbygge

Den nygrundade föreningen Borgå ådal, anser att planeringen av de mest centrala delarna av både den östra och den västra åstranden är exempel på inskränkt planering, eftersom planearbetet med de båda stränderna pågår samtidigt - men som olika projekt.

Stadsplaneringen släpar efter på grund av exploateringstrycket. Föreningen kallar den nuvarande planeringen av åstränderna för "frimärksplanering" - det vill säga små planer utan en övergripande helhetssyn.

Detta medför att stadens invånare inte kan bilda sig en helhetsuppfattning om hur stadens stränder skall utvecklas, anser föreningen.

Den nu i kraftvarande delgeneralplanen över de aktuella centrala delarna - som styr markanvändningen i Borgå - är alltför allmänt hållen med beaktande av den framtida utvecklingen av Borgå ådal. Nu behövs en av stadsfullmäktige godkänd delgeneralplan som styr markanvändningen. I denna delgeneralplan bör både byggnadsmassa och funktion granskas likväl som ett naturligt nätverk för lätt trafik - allt detta mot bakgrunden av förbättrade rekreationsförutsättningar, anser man vid föreningen Borgå ådal.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland