Hoppa till huvudinnehåll

Arcada uppfann värmeförlustmätare

Enligt Arcada är energieffektiviteten i byggnader i dagens läge dålig Bild: Yle höghus

En ny typ av värmeförlustmätare har tagits fram av den finlandssvenska yrkeshögskolan Arcada. Mätaren möjliggör kostnadseffektiva och energitekniska saneringar av fastigheter.

- Uppskattningsvis mellan 70 och 80 procent av den energi som används i fastigheter går åt till att värma upp byggnaden. Genom att minimera värmeförlusten kan man sänka energikostnaderna avsevärt, säger Mikael Paronen, prefekt för avdelningen energi- och materialteknik.

Enligt Arcada är energieffektiviteten i byggnader i dagens läge dålig, eftersom värmeförlusten är stor, dels på grund av direkta luftläckage, dels på grund av dålig isolering.

Med värmeförlustmätaren får man ett exakt mått på värmeläckagen.

Mätaren tejpas fast vid husväggen, fönstret, dörren, golvet eller taket och ett värde inom en timme. Den noggranna analysen gör det möjligt att åtgärda eventuella problem där de finns.

Mätaren har utvecklats i samarbete mellan lärarna och eleverna på Arcada. En patentansökan för mätinstrumentet och -metoden är inlämnad, och stiftelsen Arcada har för avsikt att kommersialisera innovationen. Paronen tror att efterfrågan kan vara speciellt stort i länder med kallare klimat.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes