Hoppa till huvudinnehåll

Inga sikyngel vid provfiske i Forsby å

Forsby å
Sikynglen i Forsby å är fortfarande spårlöst försvunna Forsby å Bild: Yle/ Katarina Andersson forsby å

Sikynglen i Forsby å i Lovisa lyser fortfarande med sin frånvaro. Provfiske har de senaste veckorna gjorts vid Forsby fors och Ninkoskforsen men hittills har Juha Kainu inte fått sikyngel i sin håv. Han har endast påträffat yngel av mörtfiskar, främst löjyngel.

Provfisket ska ännu fortsätta den här veckan och nästa vecka på nya ställen, innan forskarna kan dra några slutsatser. Det är närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland som undersöker sikbeståndet.
Nylands miljöcentral återställde sex forsar i Forsby å under åren 2006 och 2007. Åtgärderna syftade till att återställa produktionen av vandringssik, lax och havsöring i ån.

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Östnyland