Hoppa till huvudinnehåll

Karleby prickas för stödet till närståendevårdare

Bild: Yle anstalt

Karleby stad prickas av socialombudsmannen i fråga om anslagen för närståendevård. Totalt 39 personer blev i fjol utan stöd för närståendevård trots att de uppfyller alla kraven.

Socialombudsmannen ser det här som mycket allvarligt och påpekar dessutom att årets budgetmedel för närståendevård inte heller kommer att räcka till. I fjol fick 90 närståendevårdare bidrag från Karleby stad.

Socialombudsmannen tog i fjol emot totalt 44 klagomål från klienter inom socialvården i Mellersta Österbotten. Antalet personer som tar kontakt minskar, och till exempel från Kronoby var det bara en person som tog kontakt med socialombudsmannen.

De flesta klagomål gällde utkomststöd och barnskydd. Allt fler tar också kontakt i fråga om datasekretess och självbestämmanderätt. I fjol gjordes i Karleby 364 och i Kronoby 37 utredningar om behovet av barnskydd.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten

 • Hälften av ungdomarna ser framtiden utanför Österbotten

  Större städer och möjligheter lockar.

  Fler kvinnor än män vill flytta och svenskspråkiga är mer benägna att stanna kvar än finskspråkiga. Kring hälften av de svarande tror att de kommer att bo utanför Österbotten om tio år. Bland annat det visar en undersökning utförd bland över 4000 ungdomar.

 • Österrikes honorärkonsulat öppnades i Vasa

  Är det sjunde österrikiska konsulatet i Finland.

  På onsdag invigde den österrikiska ambassadören Elisabeth Kehrer det sjunde österrikiska honorärkonsulatet i Finland. Konsulatet är placerat i Vasa och som honorärkonsul fungerar Markus Myllymäki.

 • Arbete och studier lockar ungdomar bort från Österbotten

  Få tror dessutom att de kommer att flytta tillbaka.

  En utredning som givits ut av Migrationsinstitutet och Centret för Svenskfinland visar att österbottniska ungdomar flyttar på grund av arbete och studier. Få väljer dessutom att flytta tillbaka till regionen

 • Vasa stad vill satsa på ungas välmående

  Utredningar har visat att barn och unga mår allt sämre.

  Vasa stad har under sommaren genom intervjuer med sakkunniga och lärare utrett situationen för barns och ungas välmående samt kartlagt behoven. Nu vill man satsa på förebyggande och reparerande åtgärder.

 • Dramatikerpriset till Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

  Belönas med finlandssvenska priset från Boismanska fonden.

  Ted Forsström, Kaj Korkea-aho, Milja Sarkola och Johannes Ekholm belönas med det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden. Svenska Teaterns spelårsöppning sänds direkt på teaterns Facebooksida.

 • Tysk barnfilm ska locka turister till Karleby

  Filmen "Matti und Sami" ska ge staden synlighet.

  I Karleby pågår som bäst inspelningen av den tyska barnfilmen "Matti und Sami". Från stadens håll hoppas man att projektet och den synlighet det ger ska locka turister.