Hoppa till huvudinnehåll

Gröna godkänner eutanasi

Bild: Yle eutanasi

De gröna röstade efter en het diskussion för ett godkännande av eutanasi på sin partikongress i Villmanstrand på söndagen. Skrivningen blev ändå aningen mer kryptisk än i det ursprungliga förslaget.

Till slut godkändes formuleringen "människan har rätt till, förutom ett gott liv, också en god död, vid behov stödd av en god terminalvård eller om personen så vill i sista hand assisterad"

Mötet beslöt att inte förespråka en kriminalisering av vad man kallar icke-medicinsk omskärelse av pojkar. Partiet ska i stället jobba för att nyblivna föräldrar och invandrare ska få bättre information om vilka risker omskärelse för med sig. Föräldrarna ska också sporras till att vänta med ingreppet tills barnet blir myndigt.

Punkten om kärnkraft i de grönas nya principprogram lyder från och med nu "de gröna vill göra sig av med kärnkraften så snabbt som möjligt, men det får inte öka koldioxidutsläppen".

Utkastet till principprogram innehöll inget om det svenska språkets ställning i Finland. Partiledningen och de svenska delegaterna jobbade dock aktivt för saken och fick med ett par rader om att service måste kunna fås på båda nationalspråken i Finland.

Anders Karlsson

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes