Hoppa till huvudinnehåll

Skolor under stängningshot i Lovisa

haddom skola i Lovisa
Haddom skola hör till de hotade skolorna. haddom skola i Lovisa Bild: YLE/Stefan Härus haddom skola

Flera skolor hotas att stängas i Lovisa under de kommande fem åren.

I en färsk utredning föreslås att Haddom skola och Kyrkoby skola stängs. Eleverna skulle flyttas till Generalshagen i centrum och Forsby skola i Pernå.
Parkskolans elever kunde flyttas till Lovisanejdens högstadium.

De svenskspråkiga lågstadieskolorna i Isnäs och Tessjö föreslås ingå samarbete med närliggande finskspråkiga skolor. Det kan vara frågan om allt från gemensam administration till språkbad.

Ett annat alternativ för Tessjö skola är att eleverna flyttar till Lovisa centrum för att ge utrymme åt det växande antalet dagisbarn och finskspråkiga elever.

Stängda byskolor skulle innebära att Generalshagens skola och Forsby skola får fler elever. Målet är ändå att inte behöva bygga ut dessa skolor. Generalshagens skolas rektor Petra Paakkanen är förbryllad.

- Jag vet inte hur det ska gå ihop. Alla utrymmen i vår skola är i användning och redan en ökning med 20 elever skulle vara omöjlig.

Paakkanen, som även är medlem i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Lovisa, kritiserar också stadens förslag på tvåspråkiga skolor. Administrativt samarbete skulle inte vara ekonomiskt lönsamt och hon oroar sig för att de svagare eleverna blir lidande ifall man börjar idka språkbad eller annat omfattande samarbete över språkgränserna.

En arbetsgrupp med Lovisa stads bildningspersonal samt medlemmar inom bildningsnämnden har tillsammans med konsultföretaget Ramboll utrett hur stadens skolnät kunde förbättras. Förutom ekonomiska fördelar vill man förbättra pedagogiken, utnyttja fastigheterna effektivare och planera skolorna med tanke på hur elevantalet utvecklas under de kommande åren.

Gymnasieutbildningen bör tryggas genom att antingen bilda ett tvåspråkigt gymnasium eller söka samarbete med grannkommuner eller med yrkesutbildningen, föreslås i utredningen.

Länk till Lovisa stads hemsida om skolnätsutredningen 2012

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland