Hoppa till huvudinnehåll

TBE (Kumlingesjukan)

fästing på ett finger
fästing på ett finger Bild: Filemon von Numers kumlingesjuka

TBE står för tick-borne encephalitis, dvs. fästingburen hjärninflammation. I Finland kallas infektionen ibland för Kumlingesjukan, efter den åländska kommun där viruset först upptäcktes.

TBE förorsakas av ett virus. Viruset sprids från infekterade djur – ofta gnagare eller hjortar och rådjur - via fästingar till människan.

TBE förekommer endemiskt i framför allt Ålands och Åbolands skärgård. Enstaka fall av TBE-infektioner har påträffats också i Karlebytrakten, i Helsingfors yttre skärgård och i trakterna av Villmanstrand och Imatra. Smittade fästingar förekommer också i Sverige, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa.

På Åland uppskattar man att 0,5 % av fästingarna bär på smittan. Viruset överförs snabbt från fästingens spottkörtlar när den bitit sig fast. Många patienter som får TBE är inte ens medvetna om att de har haft en fästning.

Symptom

Inkubationstiden för Kumlingesjukan är mellan 4 och 28 dygn (oftast 1-2 veckor). De finländska fästingarna ger i många fall lindriga eller inga symptom alls. Ibland kan dock infektionen bli allvarlig och ge långvariga symptom.

Infektionssymptomen uppträder ofta i två faser.

I det första skedet, som vanligen infaller 1-2 veckor efter smittan, får patienten allmänna infektionssymptom, som ett tecken på att viruset spridits i blodet. Symptomen kan vara feber, muskelvärk, huvudvärk, illamående, diarré eller symptom i luftvägarna.

Symptomen avklingar efter några dagar, varpå följer en symptomfri period på ca en vecka.

En del av patienterna får aldrig andra besvär än denna första allmänna infektion. Hos 20 - 30 % av patienterna uppkommer dock efter den symptomfria veckan symptom på att viruset har spritt sig till det centrala nervsystemet.

Svår huvudvärk, illamående, nackstyvhet, ljuskänslighet och feber ca 2 till 4 veckor efter ett fästingbett kan vara symptom på att viruset har förorsakat en hjärnhinneinflammation (meningit).

Om infektionen sprider sig till hjärnan eller ryggmärgen kan patienten dessutom drabbas av andra neurologiska symptom, såsom nedsatt medvetande, förlamningar, svårigheter att gå, skakningar koncentrationsproblem och talrubbningar.

Behandling

Det finns inget egentligt bot mot TBE. Patienter med symptom från centrala nervsystemet kan dock behöva dropp och annan symptomatisk behandling och ska övervakas på sjukhus.

Sök hjälp om du inte är vaccinerad och under fästingsäsongen får huvudvärk, feber och nackstyvhet. Kom ihåg att upp till hälften av alla som fått TBE aldrig varit medvetna om att de blivit bitna av en fästing.

Prognos

En stor del av de insjuknade har neurologiska symptom flera veckor eller t.o.m. månader efter att infektionen har avklingat. Symptomen kan vara irritation, minnesproblem och koncentrationssvårigheter, gång- och balansproblem, skakningar och huvudvärk.

Ca 10 % av patienterna får bestående förlamningar.

I mellan 0,5 och 1 % av fallen har TBE en dödlig utgång.

Barn under skolåldern klarar sig ofta lindrigare från sjukdomen och får mera sällan bestående men.

Vaccin

Det bästa sättet att skydda sig mot TBE är att låta vaccinera sig. Man rekommenderar vaccinering i först hand till personer som fyllt sju år och som bor eller vistas längre tider på områden där TBE förekommer i större utsträckning. I samband med kortare vistelser och stadssemestrar behöver man inte ta vaccinet.

Vaccinet är godkänt för barn som fyllt ett år, men under skolåldern är risken att insjukna liten och en eventuell infektion ger oftast lindriga symptom.

Den första sprutan ska helst tas under den kalla årstiden. Spruta nummer två ges 1-3 månader senare och spruta nummer tre efter ett år. Med 3-5 års mellanrum ska en ny spruta tas för att hålla skyddet i kraft.

Vid behov finns kortare vaccinationsprogram, där immunitet kan fås på ett par veckor.De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

 • HPV och livmoderhalscancer

  Vet du vad det omdebatterade vaccinet skyddar mot?

  Livmoderhalscancer (cervixcancer) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. I Finland är dock livmoderhalscancer relativt ovanlig, till stor del tack vare effektiv screening med s.k. papa-prov. I Finland diagnostiseras mellan 150 och 175 nya fall per år.

 • Mässling

  Mässling är en potentiellt dödlig infektionssjukdom.

  Mässling är en mycket smittsam och potentiellt dödlig infektionssjukdom, som förorsakas av ett paramyxovirus. Idag har de flesta finländare skydd mot sjukdomen, tack vare MPR-vaccinet. Om man är ovaccinerad och misstänker att man har blivit smittad ska man kontakta sin hälsovårdscentral. Det samma gäller barn som bara har fått den första vaccinsprutan. Upp till en vecka efter smittotillfället kan man få vaccin eller antikroppar mot sjukdomen.

 • Stelkramp

  Trots modern sjukvård kan bakterien vara dödlig.

  Stelkramp (tetanus) är en infektionssjukdom som förorsakas av toxiner från bakterien Clostridium tetani. Trots modern sjukhusvård kan sjukdomen ha en dödlig utgång. Det bästa skyddet mot stelkramp är ett vaccin som är i kraft.

 • Laboratorieprov

  Förstå vad dina blodprov betyder.

  B-La? S-T4-V? U-BaktVi? Undrar du också vad förkortningarna på laboratorieblanketterna betyder, vad labbpersonalen har tänkt tömma dig på och vad läkaren har misstänkt när han har kruxat för just de proven? Här under hittar du förklaringar till en del av de förkortningar som förekommer på våra labblanketter.

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa