Hoppa till huvudinnehåll

Äldre och sjuka städas bort

De äldsta ska ut först! Den som har fyllt 57 år får arbetslöshetsersättning i längre tid än de yngre, men samtidigt växer risken att mista arbetet. En av dem är Heikki Järvinen i Hangö. Han upplevde det som ett snöpligt slut på en lång karriär.

Heikki Järvinen arbetade som biltekniker och märkesansvarig på Assistor i Hangö. Han hade velat arbeta till 63, men 2009 fick han höra att "alla som kan läggas i slussen" skulle bort. Heikki var 59 när han blev uppsagd.

- Jag var nog ganska bitter. Man hade hoppats på ett tack för långvarig tjänst, men det gick som det gick.

Lagen förbjuder företag som säger upp från att diskriminera på grund av ålder eller hälsotillstånd. Men den som har fyllt 57 löper två eller tre gånger högre risk att bli uppsagd än de yngre. En orsak är arbetslöshetsslussen. Den som har fyllt 57 får lyfta inkomstbunden arbetslöshetsersättning i längre tid än de yngre. Systemet är avsett för att skydda äldre arbetstagare som blir uppsagda, men det missbrukas i synnerhet inom industrin.

Systemet är avsett för att skydda äldre arbetstagare som blir uppsagda, men det missbrukas i synnerhet inom industrin

Vid UPM-Kymmene i Jakobstad sade man up 52 anställda i vintras. Två av tre uppsagda hade fyllt 57, och bara en på tio var under 50.
-Ålder var inte en avgörande faktor när vi sade upp, säger Patrik Lindholm som är personalchef vid UPM-Kymmene.
Han säger att företaget ville behålla de anställda som var effektiva och som behövdes för produktionen i framtiden.

"Obekväma" sades upp

uppsagd från jakobstad
uppsagd från jakobstad Bild: YLE ann-christine andtbacka

Ann-Christin Andtbacka var driftskontrollant vid laboratoriet och hade arbetat vid pappers- och cellulosafabriken i 36 års tid. Hon säger att många av de uppsagda hörde till de mest mångkunniga arbetstagarna. Deras arbetsuppgifter försvann ingalunda, utan övertogs av yngre anställda. Men många av de uppsagda som var för unga för slussen hade långa sjukskrivningar bakom sig. Det fanns också ”obekväma” personer som var ovilliga att arbeta dubbla skift, eller som uttryckte sina åsikter tydligare än andra.

- Med det menar jag inte att man är stor i mun utan att man kommer med egna åsikter om sånt som borde förbättras, eller om olägenheter, säger Andtbacka.

Patrik Lindholm vid UPM-Kymmene säger att företaget inte har sagt upp någon på grund av dålig hälsa eller obekväma åsikter. Han förstår inte varifrån de uppsagda har fått den bilden.

Ann-Christin Andtbacka anser att en arbetsgivare måste ta sitt ansvar när en långvarig arbetstagare börjar få sämre hälsa. Hon låter sig inte imponeras av arbetsgivarens protester.

- Vi har ju själva sett hur det har gått i praktiken, säger hon.

Redaktör: Annvi Gardberg

Spotlight 25.4. kl 21.30
Radar 25.5. kl 11.03

Mer från programmet

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle