Hoppa till huvudinnehåll

Biaudet: Oacceptabelt att barn blir utan vård

Eva Biaudet
Eva Biaudet Bild: Yle minoritetsombudsman

Staten och kommunerna borde betala för papperslösa personers hälsovård. Enbart frivilliga medel räcker inte, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

Global Clinic i Helsingfors drivs med frivilliga medel och är ensam om att erbjuda irreguljära migranter, papperslösa personer, gratis bashälsovård i Finland. Snart ska också en frivillig klinik öppna i Uleåborg.

- Staten och kommunerna borde betala även om det är bra att en medborgarorganisation tar hand om verksamheten för att skydda de papperslösa, säger Biaudet.

Hon anser att det inte bara är patienterna som gagnas av bashälsovården utan hela samhället då smittosamma sjukdomar som exempelvis tuberkulos kan stoppas.

- Det är oacceptabelt att små barn som till exempel har hiv inte får vård.

Biaudet påpekar att det är staten som har ansvar för att fullfölja internationella mänskiga rättigheter. Rätten till häsla och hälsovård är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Enligt världshälsoorganisationen WHO måste alla få bashälsovård och förnödenheter utan diskriminering.

- Man har inte alltid definierat vad konventionerna betyder och många länder väljer att tolka det som minimum, säger Biaudet.

Uppfyller Finland avtalen?
- Min tolkning är att vi inte uppfyller. Jag tycker att andan i avtalen berättar om en högre standard. Men då många länder bara gör minimum så lyckas man kanske inte bevisa att vi bryter mot lagen. Men det kan inte vara så att vårt finländska samhälle nöjer sig med att ha minimum av mänskliga rättigheter, säger Biaudet.

Finland är trots allt bland de sämta i EU vad gäller papperslösa personers sjukvård, visar rapporten Health care in now here land.

Läs också:
Frivilliga läkare: staten borde ansvara för papperslösas hälsovård

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle