Hoppa till huvudinnehåll

Öppna Finlands sydligaste spets

Mikael Nordström
Mikael Nordström tror att skyddsområdet kan öppnas. Mikael Nordström Bild: Yle/Monica Slotte mikael nordström

Naturskyddsområdet Uddskatan vid Tulludden i Hangö kan bli lättare tillgängligt för hangöbor och turister.
En skötsel- och användningsplan har nu gjorts upp av Forsstyrelsen.


Marken ägs av Hangö stad och staten. Specialplanerare Mikael Nordström säger att fredningsbestämmelserna är stränga på den del som ägs av Forststyrelsen. Det gäller att hålla sig till stigarna och nu skall också stignätet ses över.

- Det fanns en tidigare konflikt mellan hamnen och miljöfolket, idag drar nog båda parter åt samma håll, bedömer Nordström efter att ha varit i kontakt med olika berörda instanser och grupperingar.

Fågelskådare och naturvänner kan idag besöka Uddskatan under guidade turer och med specialtillstånd via frihamnen. Om tillgängligheten i framtiden skall bli större, krävs ett ordentligt pansarstaket. Det är inte gratis men det kunde lämpligen bekostas som ett EU-projekt, anser Nordström.

Den aktuella skötsel- och användningsplanen inbegriper över 2 500 hektar och till stora delar vatten.

Ungefär 60 hektar på fastlandet berörs av planen och Tulludden, Uddskatan, Bengtsår, Gäddtarmen och Gunnarsören.

Läs också