Hoppa till huvudinnehåll

Braxen fiskas för att rena Finska viken

Massfisket av så kallad skräpfisk har startat i Nyland. Ett trettiotal yrkesfiskare mellan Raseborg och Kotka är engagerade. Fiskarna lyfter upp all braxen och alla mörtar de får i sina ryssjor i stället för att släppa ut dem igen.

Målet är att minska mängden fosfor och kväve i Finska viken och på det här sättet förbättra vattenkvaliteten. Ett annat mål är att ge så kallade kvalitetsfiskar, såsom gös och abborre, mera livsrum.

De flesta braxnar och mörtar exporteras till de baltiska länderna, men meningen är också att få oss finländare att äta mera av de här fiskarterna.

Yrkesfiskare Mikael Lindholm från Söderby lax i Lovisa har nyligen startat med att ta upp skräpfisk. Det är jobbigt att ta upp fångster på upp till tusen kilo och han säger att han måste utveckla sina fiskemetoder för att få allt att löpa smärtfritt. Om det blir ekonomiskt lönsamt att sälja fisken är mer än han kan säga i det här skedet.

Staten betalar fiskarna 42 cent i ersättning per kilo fisk och dssutom får fiskarna en liten summa då fisken säljs på export. Det är inte fiskaren själv som sköter om försäljning och logistik, det görs centralt vid Södra Finlands fiskerigrupp. Enligt projektchef Esko Taanila finns det flera potentiella köpare i Estland och Lettland. Där torkas eller röks fisken. I de baltiska länderna anses braxen vara bra mat, medan den hos oss ofta uppfattas som för benig.

Förutom att staten betalar ut ersättning för upptagen fisk så står staten också för den utrustning yrkesfiskarna behöver för att kunna fiska tusentals kilo fisk. Hit hör ismaskiner, stora förvaringskärl och lyftanordningar.