Hoppa till huvudinnehåll

EU-kommissionen vill ha fullständig ekonomisk union

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vill skynda på den europeiska integrationen. Det här som ett sätt att lösa problemen med eurokrisen. EU-kommissionen presenterade i dag rekommendationer för medlemsländerna om hur de ska sköta sin ekonomi.

Barroso vill ha en fullskalig ekonomisk union. Byggklossarna i det projektet skulle vara en bankunion, med en övernationell bankövervakning och ett gemensamt depositionsskydd i Europa. Barrosos förslag skulle alltså innebära att en spansk bankdeposition inte bara skulle garanteras av den spanska staten utan av alla andra euroländer också.

För att marknaden ska få fullt förtroende för eurozonen är det viktigt att medlemsländerna kommer överens om att starta en process mot en djupare integration, sade Barroso. Han fick flera frågor på dagens presskonferens om hur medborgarna i flera medlemsländer ska gå med på djupare integration, många vill snarare gå åt andra hållet. Barroso försvarade sig med att den nuvarande krisen inte är eurons fel, han nämnde Island som exempel som också har drabbats hårt, trots att landet varken är EU- eller euromedlem. En djupare integration ansåg han vara oundviklig.

Det här kommer att genomföras, om inte av passion så av nödvändighet. För den här krisen har visat hur beroende vi är av varandra, sade Barroso. Sedan var det kommissionens viceordförande Olli Rehns tur att presentera de enskilda landsrapporterna.

- Spanien och Cypern lider av mycket svåra obalanser i sina budgeter. Flera andra lider av lite mindre underskott men underskott inte desto mindre. Det gäller Ungern, Slovenien, Italien och Frankrike.

Angående Finland var det det gamla vanliga, en åldrande befolkning som leder till ett hållbarhetsgap, dessutom håller industrins konkurrenskraft på att försämras. För Tysklands del kom EU-kommissionen med ett intressant förslag; höj lönerna så att tyskarna konsumerar mer. Så kan de hjälpa upp den europeiska ekonomin.