Hoppa till huvudinnehåll

Mer sopor behövs för det nya avfallskraftverket

Rosk´n Rolls soptipp i Munkka i Lojo
Största delen av soporna som i dag kommer till Munkka i Lojo förs i framtiden till Vanda Rosk´n Rolls soptipp i Munkka i Lojo Bild: Yle/ Helena Rosenblad munkka soptipp

Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll behöver mer sopor då det nya avfallskraftverket i Vanda tas i bruk år 2014. Bolaget har förbundit sig att leverera 60 000 ton sopor per år till Vanda.

Bland annat därför utreds nu en fusion med Östra Nylands avfallsservice.

Nu deponeras ungefär 50 000 ton västnyländskt blandavfall på soptippen i Munkka i Lojo varje år. Då Vanda energis nya avfallskraftverk tas i bruk år 2014 kommer 40 000 ton av de här soporna att transporteras dit och omvandlas till energi.

Rosk´n Roll har gjort upp ett avtal på 20 år med Vanda Energi om att föra 60 000 ton sopor per år till avfallskraftverket i Vanda. 40 000 ton kommer från Rosk´n Rolls eget område. Om den planerade fusionen med Östra Nylands avfallsservice betyder de kring 20 000 ton sopor till per år. Vd Stig Lönnqvist säger att det också kan bli aktuellt med att sälja några tusen ton per år på den öppna marknaden.

Bioavfall ett frågetecken

Det är oklart vad som händer med bioavfallet i framtiden. I dagens läge förs största delen till en rötningsanläggning i Forssa, medan en del förs till komposteringsanläggningen i Hangö. Men Hangöanläggningen stängs i januari 2013. Eventuellt kan det bli aktuellt med en egen rötningsanläggning i Munkka.

Också vad som händer med insamlingen av bioavfall i framtiden är oklart.

Vd Stig Lönnqvist säger att det är öppet hur det kommer att gå med insamlingen av bioavfall som från flervåningshus och radhus.
- Hittills har det varit vettigt att ta den separat när deponi har varit alternativet.

- Endast en fjärdedel av bioavfallet tas till vara med vår separata insamling från flervåningshus och radhus. Tre fjärdedel av bioavfallet kommer i vilket fall som helst att förbrännas i Vanda.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland