Hoppa till huvudinnehåll

FFC kritiserar tingsrättens beslut om Finnair-strejk

Enligt Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC, förbisåg Helsingfors tingsrätt i går arbetsdomstolen då den bestämde att strejken bland Finnairs tekniska personal avbryts. Enligt FFC har den här typen av avbrott i strejker blivit allt vanligare.

FFC anser att tingsrättens beslut om säkringsåtgärder som avslutade Finnairs strejk, är felaktig. FFC hänvisar till Högsta domstolens tidigare beslut, enligt vilken man inte med den här typen av säkringsåtgärder kan förbise arbetsdomstolens behandling av frågan.

Finnair ansåg att strejken var olaglig och fick stöd av Helsingfors tingsrätts tillfälliga beslut om att strejken avbryts. Ett hot om vite på 2,8 miljoner euro förelåg för fackföreningarna. Behandlingen av strejkens laglighet är på hälft i arbetsdomstolen.

FFC har lagt märke till att viten blivit allt vanligare för att få slut på strejker.

På FFC förundras man också över det stora penningbeloppet i vitet, som är flera gånger större än det belopp som arbetsdomstolen vanligtvis förelägger för olagliga strejker.

Fackförbundet Pro kräver för sin del att tingsrätten tar tillbaka beslutet att avbryta strejken.

Finlands Näringsliv, EK, har inte kommenterat tingsrättens beslut.

Läs också: Facket vill häva strejkbeslutet

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes