Hoppa till huvudinnehåll

Äldres drickande - en tickande bomb

En äldre dam går uppför trappan
Femton procent av männen i hemvård dricker för mycket, och fyra procent av kvinnorna. En äldre dam går uppför trappan Bild: Bild: Yle/Pekka Sipilä motgångar

Andelen 65 år fyllda som har problem med alkohol har ökat redan i 20 års tid och allt flera äldre dör av alkoholrelaterade sjukdomar. Samtidigt saknar samhället beredskap att ge äldre alkoholmissbrukare den vård som behövs.

Det värsta jag tänker är att han blir liggande, att han skulle dö i egna spyor, eller att han slinter eller skadar sig för att han är berusad

Maria har en far som är över 80 år och dricker i perioder. Han bor på annan ort än hon.
– Det värsta jag tänker är att han blir liggande, att han skulle dö i egna spyor, eller att han slinter eller skadar sig för att han är berusad.

Maria och hennes syskon har försökt ordna med hemvård åt pappan, men han säger nej, han vill ta hand om sig själv.

De stora våta åldersgrupperna

De stora årskullarna som nu åldras står för en stor del av det äldre drickandet

Den här rock n' roll-generationen har ända sedan ungdomen druckit mer än tidigare generationer och fortsätter då de blir äldre

De stora årskullarnas kvinnor var de första kvinnorna som började dricka i större utsträckning

Forskare är oroliga för hur det ska gå när alkohol blandas med de många olika mediciner som äldre ofta äter

Hemvårdarna möter berusade

Hemvårdarna i hela landet möter allt oftare berusade äldre. 15 % av männen i hemvård dricker för mycket, och 4 % av kvinnorna.
Leena Bergman är närvårdare och jobbar med hemvård i Kyrkslätt. Hon har äldre klienter som bara dricker, de slutar äta och sköta sin hygien:

– När de super tänker de bara på drickandet och lämnar allt annat. Deras barn orkar inte hålla kontakt. Man kan bara tänka sig vad som möter oss när vi öppnar dörren, säger Leena.

Några gånger per år träffar Leena på äldre som är så berusade att hon måste kalla på ambulans. Flera av hennes klienter har dött på grund av sitt alkoholbruk.

Avbrytarvård saknas för äldre

Leena säger att det är svårt att hitta avbrytarvård för de äldre, och flera läkare och forskare bekräftar att hon har rätt. Dels är det svårt att förmå de äldre att vilja söka hjälp, och dels saknas det lämplig vård för dem. A-kliniken är ett rött skynke, och där passar de äldre inte ens in.

Leena tycker egentligen att vården borde komma hem till de äldre. Hon går själv en utbildning i missbrukarvård och tycker att specialiserade hemvårdare borde få arbeta med enbart de här frågorna. Idag saknas det både personal och tid, och hemvårdarna belastas alldeles för tungt. Och de äldre som nu blir pensionerade dricker mera än nånsin förr.
– Vi är fruktansvärt oroliga för utvecklingen. Det här är en tickande bomb, säger Leena.

Maria har försökt diskutera drickandet med sin far, men diskussionerna slutar alltid i gräl. Hon har kommit fram till att hon inte kan förändra sin far eller hans syn på alkoholen. Han vill vara självständig och vill inte bli omyndigförklarad.

– Min pappa kan man inte kontrollera, säger Maria.

Annvi Gardberg
Redaktör

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle