Hoppa till huvudinnehåll

Låt Ramsholmen bli en del av Ekenäs skärgårds nationalpark!

Ramsholmsbron.
Enligt skogsbruksingenjören skulle också Ekenäs Naturum passa bra här. Ramsholmsbron. Bild: YLE/Malin Valtonen ramsholmsbron,Ekenäs

Rekreationsområdena Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs kunde bli en del av Ekenäs skärgårds nationalpark!
Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson har ett konkret förslag för området - även om han tvivlar på att det går att ordna.

När det åter är sommar rör folk sig igen i rekreationsområdena Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs.
Diskussionen kommer igen igång om huruvida det var så lyckat att för två år sedan låta området börja utvecklas till naturskog med omkullfallna träd - efter att i långa tider skött området som en vacker park.

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson i Raseborgs stad anser att Rekreationsområdena Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs kunde införlivas med Ekenäs skärgårds nationalpark. Enligt honom skulle också Ekenäs Naturum passa bra här. Det skulle finnas möjligheter till fantastiska naturstigar och guidade exkursioner i lundmiljöer och så vidare.

De nya bestämmelserna för området misstänker Jansson ändå att sätter stopp för sådana idéer.

Men naturinventerare Esko Vuorinen - mannen som utarbetade förslaget till skötselplan - anser att idén är riktigt bra. Enligt Vuorinen ställer skötselplanen inga hinder i vägen för det här.
- Det är säkert en bra idé. Det kompletterar den här helheten. Nationalparken skulle då ha alla typers holmar från innersta skärgården till yttre skärgården.