Hoppa till huvudinnehåll

Mary Gestrin får toppjobb inom finska Yle

Mary Gestrin är lätt skeptisk till en del av våra förslag.
Mary Gestrin är lätt skeptisk till en del av våra förslag. Bild: Petter Sandelin / X3M mary gestrin

Svenska Yles mediechef Mary Gestrin får ett toppjobb inom den finska sidan av Yle. Hon har utsetts till utgivningschef för webben inom Yles stora utgivningsenhet. Hon kommer också att sitta med i utgivningens ledningsgrupp.

Samtidigt har Sami Kallinen, programchef för svenska.yle.fi, utnämnts till utvecklingschef för hela Yles webbverksamhet. Det handlar om två helt nya tjänster.

Mary Gestrins viktigaste uppgift blir att flytta tyngdpunkten i Yles innehåll från broadcast, traditionella sändningar, till on demand, det vill säga program som lagts ut på webben.

- Åtminstone i början handlar det mycket om att göra Areena/Arenan till en attraktivare och konkurrenskraftigare plattform än den är i dag. Vi måste fundera på vilket innehåll som ska publiceras var, hur vi "brändar" webbprodukter och hur vi marknadsför dem, hur vi paketerar vårt audio- och videoinnehåll på webben. Det finns otaliga möjligheter och en enorm publikpotential, både på finska och på svenska. Jag ser stora möjligheter att förverkliga bolagets tvåspråkighetsstrategi inom ramen för Arenan, säger Gestrin.

På Sami Kallinens bord ligger ansvaret för att utveckla Yles tjänster på internet.

Sami Kallinen
Sami Kallinen yle utgivning

- Jag kommer att ansvara för att utveckla webbverksamheten på hela Yle. Bland annat kommer det att handla om användarperspektiv och hur användarna hittar våra innehåll. På mitt bord ligger ansvaret för att Yles tjänster fungerar som en logisk helhet ur ett användarperspektiv. Jag kommer att följa med utvecklingen inom branschen och jobba med kundforskning för webben. Som teammedlem i Utgivningens ledningsgrupp jobbar jag tätt med webbutgivningschefen men jag tänker mig också ett tätt samarbete med webbverksamheten inom hela bolaget.

Utnämningarna visar att Svenska Yle uppfattas som en föregångare inom Yle, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

- Mary Gestrin och Sami Kallinen har gjort ett ovärderligt arbete för Svenska Yle. Det är fint att deras framsynta och modiga ledarskap nu kan gagna hela bolaget. När de erbjuds topptjänster inom bolaget är det naturligtvis först och främst ett erkännande av deras kompetens, men också en fjäder i hatten för alla dem som varit med om att forma Svenska Yle till den innovativa och mångmediala enhet som den är i dag.

Både Gestrin och Kallinen inleder sina nya jobb den 1 september. Svenska Yle lediganslår inom kort tjänsterna som mediechef för Svenska Yle och programchef för svenska.yle.fi. Tjänsten som mediechef lediganslås internt och den som programchef också externt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes