Hoppa till huvudinnehåll

Interna kontrollen inom Vasa stad haltar ännu

Revisionsnämnden i Vasa är fortfarande missnöjd med styrningen och den interna kontrollen inom Vasa stad.

Revisionsnämndens ordförande, kristdemokraten Heimo Hokkanen, säger att problemet nu verkar vara att ta i bruk de nya reglerna.

Riktningen är den rätta men det räcker inte att bara göra upp riktlinjer, man måste också implementera de nya reglerna, anser Hokkanen.

Revisionsnämnden konstaterar ändå i sitt utlåtande att stadsstyrelsens roll i den interna uppföljningen nu är klarare än tidigare och att flera regler och instruktioner har justerats åt rätt håll.

Den interna kontrollen skärptes efter att det kommit fram att museichefen och stadsdirektören hade gjort personliga inköp med stadens kreditkort. Det visade sig också att stadsdirektören hade godkänt sina egna räkningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten