Hoppa till huvudinnehåll

Revision pekar på dyster framtid för Jakobstad

Bild: YLE jakobstads ekonomi

Det ser dystert ut för Jakobstad om man inte lyckas vända den ekonomiska trenden. Staden måste ta sig ur skuldspiralen. Det visar en sammanfattande rapport om revisionen för 2011 som stadsstyrelsen fick ta del av i måndags.

Jakobstads stadsdirektör ser inte fullt så pessimistiskt på framtiden, men visst finns det utmaningar.
- Kostnaderna för vår social- och hälsovård håller på att skena iväg, säger Mikael Jakobsson.

För att lösa det problemet finns det en strategi som görs inom ramen för värdkommunen och social- och hälsovårdsverket.
- Med den vill vi bland annat jobba mer för att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

En del av det arbete man gjort har redan gett positiva effekter.
- Vi går åt rätt håll. I fråga om vår ekonomi måste man minnas att vi är en förmögen stad. Vi har affärsverk vars realisationsvärde är flerdubbelt vår skuldsättning. Men det är inte ändamålsenligt att göra sig av med dem eftersom det ger oss bra med inkomster.

Stiger räntorna är goda råd dyra

Enligt Jakobsson är lånebördan heller inte något problem så länge räntan är låg.
- Men om räntan stiger är goda råd dyra. Då hamnar vi att se över driftkostnaderna ännu mer.

Grundproblemet för staden är driftsekonomin som inte tillåter några investeringar.
- Vi har haft stora investeringar i vår hamn och i våra fastigheter, nu måste vi helt enkelt kapa i driftsekonomin.

Stadens revisor Bjarne Norrgrann, som gjort rapporten, har också tidigare beskrivit Jakobstads negativa utveckling. Jakobsson säger ändå att man lyssnar på revisorn.

- Han pratar inte för döva öron. Men man vill från politiskt håll köra en behärskad strukturomvandling. Det mesta som vi gör är lagstadgat, det är daglig service vi talar om. Om man gör saker och ting okontrollerat i social- och hälsovården genererar man lätt kostnader där man minst anar det.

Fullmäktige kommer att behandla rapporten på måndag.

Tidigare blev det klart att ekonomin i Jakobstad kräver skattehöjningar under nästa budgetår. Inkomstskattesatsen måste höjas med en hel procentenhet, från nuvarande 20,25 procent till 21,25 procent.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten