Hoppa till huvudinnehåll

Satakunta sjukvårdsdistrikt klandras för långa vårdköer

Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion

Satakunta sjukvårdsdistrikt prickas av tillsynsverket Valvira.

Enligt Valvira är vårdköerna för långa och om man inte gör något åt saken riskerar sjukvårdsdistriktet böta en halv miljon euro.

De flesta patienter får vård inom sex månader vilket uppfyller vårdgarantin. Det finns ändå en del andra brister när det gäller vårdköerna inom sjukvårdsdistriktet.

Exempelvis ska remisser behandlas inom tre veckor. Många patienter tvingas ändå vänta längre än det. Vårdbehovet ska också utredas inom tre månader och även här har Valvira hittat brister. Väntekön ska också vara kortare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det här är inte första gången som Satakunta sjukvårdsdistrikt tampas med vårdköerna. Redan i januari 2011 fick sjukvårdsdistriktet en anmärkning om problemen. Då lyckades sjukvårdsdistriktet åtgärda saken men nu har köerna vuxit igen.

Sjukvårdsdistriktet ska lämna in en utredning till Valvira om vad man ska göra för att korta ner köerna.

Läs också