Hoppa till huvudinnehåll

Åksjuka

Kvinna mår illa på havet.
Kvinna mår illa på havet. Bild: iStock/Bonnie Schupp sjösjuka,illamående,kräkning

Ca en tredjedel av oss anses lida av åksjuka eller sjösjuka i högre eller lägre grad. Besväret uppkommer då balansorganen inte hänger med i situationen, då t.ex. kroppen rör sig medan hjärnan tror att den är stilla.

Åksjuka drabbar sällan barn under 2 år och är vanligast i åldern 2 till 12, för att ofta försvinna i tonåren. Kvinnor drabbas oftare av män, i synnerhet under graviditet och menstruation.

För lindriga besvär rekommenderas antihistamintabletter. För barn över 10 år och personer som lider av svår åksjuka finns plåster som minskar illamåendet.

Symptom

Förutom att en åksjuk person mår illa och kan kasta upp (vilket till en del lindrar illamåendet) blir han ofta först blek och kallsvettig, får ökad salivutsöndring, snabbare andning och ett behov att gäspa.

Åksjuka kan också ge luftbesvär, diarré eller förstoppning.

Ibland kan den sjuka drabbas av huvudvärk, förvirring, ångest, en tryckande känsla över bröstet och en allmän svaghetskänsla. Personen kan känna sig varm eller uppleva att ansikte, händer och fötter blir kalla.

Vid t.ex. längre resor till sjöss brukar åksjukesymptomen vara värst de första 2-3 dagarna. Därefter anpassar sig balansorganen och symptomen brukar försvinna eller åtminstone minska.

Självhjälp

Alkohol dagen innan eller samma dag förvärrar symptomen.

Före resan är det bra att äta lätt och dricka tillräckligt. Om resan är tillräckligt kort rekommenderas att man inte äter under resan.

I bil och buss är det bäst att sitta så långt framme som möjligt och titta rakt ut genom fönstret.

I båt och flygplan är den bästa platsen för en person som lider av åksjuka i mitten av fortskaffningsmedlet. Till sjöss lönar det sig om möjligt att stanna uppe på däck och rikta blicken mot horisonten.

Man blir snabbt illamående om man sitter med huvudet nerböjt med blicken fästad någon annanstans än ut genom fönstret. Barn och vuxna som blir åksjuka ska undvika att läsa eller pyssla med annat i bilen och i stället hålla huvudet upprätt och titta ut genom fönstret.

Frisk luft lindrar symptomen, medan starka dofter kan förvärra dem.

Mediciner mot åksjuka

För tillfälligt behov och/eller medelsvåra symptom är receptfria antihistamintabletter (innehållande cyklizin eller meklozin) det enklaste alternativet. För att ha ordentlig effekt ska medicinen tas 1-2 timmar före avfärd. En ny tablett kan vid behov tas 12 timmar senare.

Antihistaminerna rekommenderas officiellt inte för barn under 12 år, men i samråd med läkare kan undantag ibland göras.

Antihistaminerna kan förorsaka trötthet och dåsighet och kan påverka körförmågan.

För svårare symptom finns depotplåster som innehåller skopolamin. För optimal effekt ska plåstret appliceras 5-6 timmar före resans början. Effekten sitter i 72 timmar. Om resan räcker kortare tid tas plåstret av, varefter läkemedlet så småningom försvinner ur kroppen.

Plåstret fästs bakom örat. Efter att det applicerats ska man tvätta händerna och undvika att få ämnet i ögonen. Om skopolamin hamnar i ögat vidgar det pupillen och påverkat synskärpan.

Skopolamin kan förorsaka muntorrhet och lindriga problem med synskärpan. Medicinen kan också förorsaka trötthet och påverka körförmågan.

Skopolaminplåster kan ges till barn över 10 år. Medicinen är receptbelagd.

Vissa antiemetika (läkemedel mot illamående, metoklopramid och proklorperazin) kan ibland användas mot åksjuka. Proklorperazin kan ges också till småbarn. Medicinerna är receptbelagda och kan påverka körförmågan.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Webbdoktorn