Hoppa till huvudinnehåll

Eftertraktade ekoproducenter

Kalvar på Gårdskulla i Sjundeå
De här kalvarna får kallas ekologiska om ett år. Kalvar på Gårdskulla i Sjundeå Bild: YLE/Malin Lindholm ekologisk kalv

Det finns en klart växande efterfrågan på inhemskt producerat eko-kött men än så länge är det inte många som vågar sig på produktionen. Dålig kommunikation till handeln, geografiskt läge, eko-krav och prisnivån på kött, hör till de vanligaste orsakerna.


Gustav och Raija Rehnberg på Gårdskulla i Sjundeå bestämde sig ändå för att ta ett hopp in i det okända och för ett år sedan sadla om sin nästan 700 hektar stora gård med 300 biffkor, till ekologisk.

Gustav och Raija Rehnberg med sina anguskor på Gårdskulla gård
Gustav och Raija Rehnbergs på Gårdskulla i Sjundeå tycker att man borde satsa mera på produktion av livsmedel som importeras mycket i Finland så som nöt- och fårkött. Gustav och Raija Rehnberg med sina anguskor på Gårdskulla gård Bild: YLE/ Robert Hedengren angus

- Nu har ju statistiken visat att det är en klart stigande andel av konsumenterna som vill veta vad de äter och är beredda att anstränga sig lite och kanske komma ut till gården och köpa en större mängd per gång och se djuren och produktionssättet, hela kedjan. Jag tror klart på att det är en hållbar trend det här, säger Gustav Rehnberg.

Om ett år kommer processen förhoppningsvis att vara klar eftersom övergångsperioden för att göra en gård ekologisk oftast tar två år. Själva boskapsdjuren kan först kallas ekologiska då de levt på ekologiska villkor tre fjärdedelar av sitt liv.

Marknaden

Hittills säljer Gårdskullas kött bra, den största delen av försäljningen går till små butiker i Helsingfors eller till konsumenterna direkt. Många livsmedelsproducenter vågar inte satsa på ekologiskt på grund av att kommunikationen mellan inköparna och producenterna inte fungerar. Det här har inte Rehnberg upplevt.

- Det är egentligen ganska lätt, dels har de ringt upp oss och dels har vi ringt upp dem, eller så har man träffats på mässor och sådant så det har inte varit något problem att skapa den här marknaden, säger Rehnberg.

På livsmedelsföretaget Atria säger man att det verkligen funnits en genuin efterfrågan på inhemskt ekologiskt kött under de senaste två åren. Så här var det inte då man försökte sig på försäljningen i början av 2000-talet.

Utmaningarna

Trots en klar efterfrågan tror Gustav Rehnberg att det finns många saker som gör att producenter drar sig för ekologisk produktion. Kraven på djurutrymmena tycker han inte att är så krångliga att uppfylla men att producera fodret är mera utmanande. Dessutom spelar gårdens geografiska läge en stor roll eftersom den ekologiska handeln hittills i huvudsak finns i huvudstadsregionen. Det här passar Rehnberg ganska bra eftersom hans gård finns relativt nära området.

En utmaning som ändå alla ekologiska kött- producenter får kämpa med är det låga köttpriset i Finland. Köttpriset är överlag på väg uppåt men är ändå förhållandevis lågt på grund av det importerade köttet, säger Rehnberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland