Hoppa till huvudinnehåll

Promillegränsen inom yrkesmässig sjötrafik sänks

Fartyg på sjön
Fartyg på sjön Bild: Yle/ Nora Engström eivor

Promillegränsen inom den yrkesmässiga sjötrafiken sänks till 0,5 promille. Ändringen träder i kraft den 21 juni och gäller all gods- och passagerartrafik i Finland.

Den nuvarande gränsen är en promille. De nya bestämmelserna gäller också bland annat bogserbåtar, isbrytare, forskningsfartyg, hyrbåtar och restaurangfartyg.

Den allmänna promillegränsen för fylleri i sjötrafik, som är en promille, förblir oförändrad.