Hoppa till huvudinnehåll

Planer på att fördjupa farleden i Hangö

Västra hamnen i Hangö fotograferad från Tulludden
Allt större fartyg används i trafiken. Västra hamnen i Hangö fotograferad från Tulludden Bild: YLE/Petra Thilman last

Hangö hamn och trafiksäkerhetsverket Trafi planerar att fördjupa farleden till yttre hamnen i Hangö.

Projektet finns med på statens lista över viktiga projekt, men tidtabellen är ändå helt öppen säger hamndirektör Paavo Lyytikäinen.

Att fördjupa farleden mellan Tullholmen och Tulludden beräknas kosta flera miljoner euro. Tanken är att staten betalar för själva farleden medan Hangö hamn betalar för hamnbassängen.

Farleden och hamnbassängen är nu minst 7,2 meter djupa, men i och med att fartygen blir allt större krävs en farled med 9 meters djup. Att bygga djupare än så höjer kostnaderna orimligt mycket säger Lyytikäinen.

Direktionen för hamnen berör frågan på sitt möte imorgon på tisdag i samband med att direktionen ska ge ett utlåtande om skötsel- och användningsplanen för Tulludden. I förslaget till utlåtande konstateras det ska vara möjligt att fördjupa den omkring 1 kilometer långa farleden utan att naturområden tar skada.

Det är tänkt att undervattensmiljön ska inventeras med början år 2025, men i förslaget sägs att den här undersökningen vid behov kunde göras tidigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland