Hoppa till huvudinnehåll

"Populism är bra för demokratin"

Bild: Yle populistiska partier

Populismen lyfter fram den rådande politikens brist på alternativ och är på så sätt bra för den europeiska demokratin, säger forskaren Emilia Palonen vid Helsingfors Universitet.

Det är Europarådet som slår larm om att grundläggande värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter har börjat ifrågasättas i samband med den ekonomiska krisen och de samhälleliga omvälvningarna i Europa de senaste åren. Rådet, som inriktar sig på frågor just kring demokrati och mänskliga rättigheter, ska samlas i Strasbourg nästa vecka.

Demokratin är i kris
Enligt Palonen är demokratin i Europa inne i en djup kris. Hon säger ändå att det kan vändas till någonting positivt. Det får oss att komma ihåg att demokratin inte är en självklarhet, och då demokratin är hotad ger det oss en möjlighet att förbättra den.

Som ett exempel på den krisande demokratin lyfter Palonen fram Greklands situation. EU har enligt henne glömt demokratin då koncentrationen helt har legat på det ekonomiska samarbetet. Ingen har frågat grekerna ett hurdant sparpaket de vill ha, utan paketet har tvingats på dem uppifrån utan dialog.

Populister tvingar till självrannsakan
Demokratins kris syns också i Finland i samband med kommunreformen, säger Palonen. Man verkar ha glömt att det lokala beslutsfattandet är en viktig del av demokratin. I stora kommuner där kommunfullmäktige känns avlägsen känner folket lätt att de har fråntagits sina demokratiska rättigheter.

Enligt Palonen verkar de traditionella finländska partierna ha avskärmat sig från folket, och tappat kontakten till folkets vardag. De har inte behövt hålla kontakten då de inte har haft några utmanare. Men nu tvingar populisterna dem att se sig i spegeln, säger Palonen.

Lukas Lindström

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes