Hoppa till huvudinnehåll

Alla hälsostationer kvar i Lojo

Lojo behåller alla sina hälsostationer. Bild: Yle sjukpersonal

Alla hälsostationer i Lojo ska vara kvar, det har fullmäktige beslutat. Vänsterförbundets Gunilla Wikberg är nöjd med beslutet.

Wikberg säger också att hon är överraskad över att de två omröstningarna ledde fram till att alla hälsostationer är kvar.
- Vänsterförbundet har alltid varit av den åsikten att servicen måste tryggas. Alla har inte bil eller andra möjligheter att ta sig till bara två hälsostationer. Staden kan inte heller erbjuda något transportsystem, alla utredningar visar att det är omöjligt, det är för dyrt.

Tanken var att Tynnismalmens hvc invid sjukhuset skulle bli en central hälsostation med jour och diagnostik, långa öppettider och samarbete med sjukhuset. Den nuvarande huvudstationen närmare Lojo centrum skulle specialisera sig på de äldre Lojoborna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland