Hoppa till huvudinnehåll

Hitis får ny brandstation

Sjöbevakningens båthus i Hitis
För tillfället har Hitis FBK sin brandbåt vid Sjöbevakningsstationen Sjöbevakningens båthus i Hitis Bild: YLE/Monica Forssell sjöbevakningens båthus

Frivilliga brandkåren i Hitis har fått undantagslov för att bygga en ny brandstation i Vikare. Enligt planerna ska brandstationen stå färdig hösten 2013.

NTM-centralen avslog en tidigare undantagsansökan gällande samma byggplats i augusti 2011. Brandstationen kommer att vara 306 kvadratmeter stor och dessutom byggs ett mindre uthus för torkning av slangar. Behovet av att använda brandbåt var avgörande för att Närings-, trafik- och miljöcentralen kunde bevilja tillståndet.

Hitis kyrkby klassas som byggd kulturmiljö av riksintresse. Områdets omfattar hela östra ändan av Hitislandet och sträcker sig från hamnen på södra sidan till kajen för förbindelsetrafik på norra sidan. Vyn från sjön mot ön räknas som en del av kyrkbyns värdefulla miljöhelhet. Därför bör byggprojektet minimeras till den grad det är möjligt, fastslår NTM-centralen. Egentliga Finlands landskapsmuseum har varit emot byggandet av brandstationen. Där anser man att byggnaden är för stor och att det inte finns särskilda grunder för att placera byggnaden tätt intill stranden.