Hoppa till huvudinnehåll

Nytt kraftverk byggs i Nådendal

Vasa Elektriskas kraftverk på Vasklot i Vasa
Vasa Elektriskas kraftverk på Vasklot i Vasa Bild: Yle/Roger Källman kolkraft

Nu har ett principbeslut om att bygga ett nytt kraftverk Nådendal fattats. Kraftverket kommer att skapa 200 nya arbetsplatser i regionen.

Det är frågan om ett kraftverk som kan använda sig av flera olika bränslen och producerar både el och värme.

Planerandet av kraftverket inleds på hösten. Investeringsbeslutet ska göras sommaren 2013.

Kraftverket kan använda olika typer av träbaserat material, halm, förpackningsavfall, torv, kol och jordgas i vätskeform. Inskaffningen av biobränslet kommer att skapa 200 nya arbetsplatser.

Det nya kraftverket kommer att ersätta det gamla kraftverket i Nådendal.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland