Hoppa till huvudinnehåll

Planer på avloppsvåtmark i Kimitoön väcker kritik

Strand till liten sjö med träd i bakgrunden.
Strand till liten sjö med träd i bakgrunden. Bild: Yle/ Carmela Walder jöusjärv

På initiativ av föreningen Falkö r.f. ordnades på fredag eftermiddag en exkursion till Stora masugnsträsket i Dalsbruka.

Exkursionen samlade en skara människor som förhåller sig kritiska till kommunens planer på att eventuellt leda avloppsvatten genom träsket. Rören skulle leda vatten till en våtmark cirka fem kilometer nordost om Dalsbruks centrum, men det är ännu om våtmarken kommer att byggas.

Martti Murto, styrelsemedlem i Falkö r.f., tycker att Kimitoöns kommun inte agerat tillräckligt öppet då de redogjort för planeringen av våtmarken. Murto har till exempel saknat kartor som mera exakt skulle visa vilka områden det är frågan om.

Enligt Murto förhöll sig exkursionsdeltagarna kritiskt till att reningsverket och våtmarken skulle placeras just i Dalsbruk.

-Området består av en unik och orörd miljö, säger Murto, som skulle föredra att området fick vara i fred också i framtiden.

Murto gladde sig speciellt över att också deltidsboende engagerat sig i frågan.

-Också deltidsboendes åsikter borde beaktas. De lockas till Dalsbruk av en orörd och unik miljö, inte för att ströva i avloppsvåtmarker.

Politikerna i Kimitoön kommer att ta ställning till om avloppsvåtmarken byggs eller inte efter att alla nödvändiga utredningar gjorts.

Läs mer:
Kimitoöns våtmark avancerar