Hoppa till huvudinnehåll

Värmeslag och solsting

En kvinna torkar svett ur pannan
En kvinna torkar svett ur pannan Bild: iStock.com svett

Under varma sommardagar är det viktigt att dricka tillräckligt, i synnerhet om vi anstränger oss fysiskt. Om vi inte har någon vätska att svettas ut kan kroppen inte kylas ner och vår kroppstemperatur kan då stiga så högt att vi blir ordentligt sjuka.

Överskottsvärme försvinner från vår kropp via andningsluften, via de ytliga blodkärlen som vidgas när vi blir varma och via svettning. Om vi blir uttorkade slutar vi svettas och förlorar då en viktig avkylningsmekanism. Vi kan då drabbas av värmeslag, hypertermi.

Hög ålder, dålig allmänkondition, övervikt, alkohol och en del mediciner, som t.ex. diuretika, ökar risken för värmeslag, liksom fysisk ansträngning som gör att vi svettas och förlorar vätska.

Drick mycket under varma sommardagar. Mineralvatten är bäst, men kranvatten duger om du får i dig salt via maten. Undvik alkohol, kaffe och te, som har urindrivande egenskaper.

Minskad urinutsöndring eller mörk urin är ett tecken på uttorkning.

Undvik fysisk ansträngning och använd luftiga kläder. Skydda huvud och nacke från stark sol.

Symptom på värmeslag

En hög kroppstemperatur (mätt i ändtarmen) och en varm och torr hud är de främsta symptomen på värmeslag. Patienten kan känna sig svag, vara förvirrad, må illa och ha diarré. Senare uppträder synrubbningar och olika grader av nedsatt medvetande.

I kombination med vätskebrist och tidigare grundsjukdomar förorsakar sommarhetta varje år dödsfall bland äldre personer också i Finland.

Vad göra vid värmeslag?

En person som har fått värmeslag ska kylas ner och dricka ordentligt.

- För personen till ett skuggigt och svalt ställe.

- Ta bort onödiga kläder.

- Häll kallt vatten över henne – också över huvudet – eller linda in huvud, hals och kropp i våta handdukar eller lakan. Fläkta med vad som finns till hands, t.ex. en tidning.

- Ge henne kallt vatten att dricka.

Om huden är torr och patienten verkar mycket medtagen eller förvirrad eller har synrubbningar ska hon omedelbart föras till sjukhus. Det samma gäller om symptomen inte försvinner trots att patienten kyls av och får i sig vätska.

Solsting

Solsting är en lindrigare form av värmeslag, som beror på att huvudet fått för mycket sol. Använd en luftig hatt som skyddar huvud och nacke under soliga sommardagar.

Symptomen vid solsting är huvudvärk, illamående, irritation, yrsel eller andra neurologiska symptom.

Symptomen brukar försvinna om man tar sig inomhus. Huvudet kan kylas ner med kallt vatten. Huvudvärken kan behöva behandlas med värkmedicin.

Värmekramper

Om kroppens saltbalans blir störd kan vi drabbas av kramper i framför allt vadmusklerna.

Kramperna uppkommer oftast efter långvarig fysisk ansträngning, då den drabbade personen svettats mycket och ersatt vätskeförlusten med enbart vanligt vatten.

Övervikt och högt blodtryck ökar risken för värmekramper.

Mineralvatten eller en bit salt mat förebygger kramperna.

Saltbalansen kan återställas med hjälp av sportdrycker eller vatten i vilket man tillsatt salt (en halv tesked salt utrört i två liter vatten).

I klippet nedan berättar Otto Lindberg vad som händer om vi förlorar för mycket vätska i värmen och vid vilka symptom det kan behövas sjukhusvård.

Kan man dricka för mycket vatten?

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

Nyligen publicerat - Hälsa