Hoppa till huvudinnehåll

Så mycket åker stadsdirektörerna taxi

Taxibilar i kö
Stadsdirektörerna i Helsingfors åker taxi för flera hundra euro i året. Taxibilar i kö Bild: YLE/Christoffer Gröhn centralstationen

Den av de biträdande stadsdirektörerna som i fjol mest använde taxi var Hannu Penttilä. På andra plats kom Pekka Sauri.

Taxiräkningen för Penttiläs del var i fjol 397 euro medan Sauri hade en räkning på 334 euro. Tuula Haatainen åkte i sin tur taxi för 74 euro.

I år har Pekka Sauri, som är stadsdirektör med ansvar för byggnads- och miljöväsendet, varit den flitigaste taxianvändaren. Årets räkning är redan nästan lika hög som hela fjolårets. Sauri har i år åkt taxi för 330 euro medan Penttilä använt nästan 300 euro på taxi-resor i år.

Helsingfors stad har fyra tjänstebilar med chaufför och de är tillgängliga för alla stadsdirektörer, för stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigeordförande.

- Det har varit fråga om taxiresor till och från flygplatsen då stadens tjänstebil inte har varit tillgänglig, säger Pekka Sauri om taxiresorna..

Föredrar du taxi framom kollektivt?
- Nej. Jag åker till jobbet med spårvagn varje dag och jag saknar egen bil.

Sauri reser mest

Pekka Sauri är också den biträdande stadsdirektör som använder mest pengar på tjänsteresor. Sauri reste i tjänsten i fjol för 25 714 euro och har i år rest för 16 882 euro.

- Orsaken är att jag ofta hoppar in som Jussi Pajunens ställföreträdare vid olika tillställningar.

Sauris resekostnader överstiger ändå överborgmästare Jussi Pajunens både för 2011 och 2012.

Sauri säger att han under det senaste året varit på tjänsteresa bland annat till Washington, New York, Doha, Kina och inom Europa.

Tuula Haatainen reste i fjol i tjänsten för 13 226 euro, Hannu Penttilä för 7 306 euro och Laura Räty för 1 080 euro. Jussi Pajunens tjänsteresor kostade 16 729 euro.

Haatainen ansvarar för bildnings- och personalväsendet, Penttilä för stadsplanerings- och fastighetsväsendet och Räty för social- och hälsovården.

Läs också: Dålig kontroll av representationskostnaderna

Läs också